ေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတတိယေန႔ စာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္ဖတ္ၾကားၿပီးစီးဧၿပီလ  ၂၃  ရက္ေန႔မွစ၍  ၂၅  ရက္ေန႔အထိ  သၽွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိေသာ ေဒသ အလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တတိယေန႔တြင္ စာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္ဖတ္ၾကားၿပီးစီး ရာ စာတမ္းေပါင္း  ၆၃ ေစာင္ႏွင့္ျဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြးအၾကဳံ ျပဳစာ  ၄၅  ေစာင္ လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရ သည္။


အဆိုပါစာတမ္းမ်ားတြင္နိုင္ငံေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စာတမ္းေပါင္း ၂၈ ေစာင္၊ ေဆြးေႏြးအႀကံဳ ျပဳစာ ၂၃  ေစာင္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ စာတမ္းေပါင္း ၂၇ ေစာင္ႏွင့္ေဆြးေႏြးအႀကံဳျပဳစာ  ၉  ေစာင္၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ဆိုင္ေသာ စာတမ္းေပါင္း အေစာင္ ၃၀ ႏွင့္ေဆြးေႏြးအႀကံဳျပဳစာ  ၁၃ ေစာင္တို႔ပါ၀င္လာရာသက္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ သီးသန႔္တင္သြင္းစာတမ္းမ်ားပါ၀င္ၿပီး ၊ စာတမ္းတစ္ေစာင္တည္းတြင္ အေၾကာင္းအရာ တစ္မ်ိဳးထက္ပို၍ေရးသား ထားေသာ စာတမ္းမ်ားလည္းပါရွိသည္ဟု  ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို သေဘာထားစုစည္းခ်က္မ်ားလက္ခံ ထိန္းသိမ္း ျပဳစုေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ -  သၽွမ္းျပည္နယ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ညီညီေအာင္ က ေျပာၾကား ခဲ့သည္ ။


သၽွမ္းျပည္နယ္ ေဒသအလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ စာတမ္းသုံးေစာင္ကို သဘာပတိမ်ား ႏွင့္တက္ေရာက္သူမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူၿပီး အတည္ျပဳစာတမ္းမ်ားအား  သၽွမ္းျပည္နယ္ ေဒသအလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ဦးစီးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ၊  သၽွမ္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္  သၽွမ္းျပည္နယ္အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႀကီးၾကပ္မွု ေကာ္မတီ ထံအပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ေနျပည္ေတာ္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဗဟို ႒ာနကို ဆက္လက္ေပးပို႔သြားမည္ ၊ ဗဟို႒ာနမွတစ္ဆင့္တူ ညီသည့္အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္း၍  ၂၁  ရာစု ပင္လုံညီလာခံတြင္ ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္ ဟု  သိရပါသည္ ။


ဆက္ဖတ္ရန္


ေဒသအလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ သၽွမ္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏အသံသၽွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာ ေဒသအလိုက္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ကေန ၂၅ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပေနပါတယ္။ သၽွမ္းျပည္တြင္းမွာ သၽွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမက်င္းပ ရေသး ဘဲနဲ႔ ေဒသအလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ေက်ာ္ၿပီးက်င္းပတဲ့အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္တဲ့ သၽွမ္းကိုယ္စားလွယ္ေတြျမင္ပါသလဲ။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကေန သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ အျမင့္ဆုံးနိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ ကိုေရာက္နိုင္မယ္လို႔ျမင္မိပါသလား နန္းဆိုင္ဖူးကေန ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း ထားပါတယ္။

စိုင္းေနာင့္ SNDP က်ားျဖဴပါတီကိုယ္စားလွယ္
 “သူမ်ားေတြဘာလုပ္ေနသလဲ ဘယ္လိုေျခလွမ္းေနသလဲဆိုတာ က်ေနာ္တို႔သိဖို႔လိုတယ္လို႔ျမင္တဲ့အတြက္ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကိုလာတက္ရတာပါ။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာဘယ္အဖြဲ႕က ဘာစာတမ္းလာတင္သလဲ - ဒါေတြသိရင္ဘဲက်ေနာ္တို႔ဘာဆက္လုပ္ရမလဲဆိုတာ သိနိုင္မယ္ေလ။ ဒါေပမယ့္အခုလို သၽွမ္းျပည္တြင္းမွာ သၽွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ကမလုပ္ရေသးဘဲနဲ႔ အခုလို အဆင့္ေက်ာ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပတဲ့အတြက္  ဒီေဆြးေႏြးပြဲဟာ မျပည့္စုံဘူးလို႔ျမင္ပါတယ္။ သၽွမ္းျပည္မွာဆိုရင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ၿပီးသြားတာက ပအို၀္းဘဲ ရွိတယ္ေလ။   အျမင့္ဆုံးရည္မွန္းခ်က္ကဘာလဲဆိုေတာ့ ပါတီအေနနဲ႔ကေတာ့ သၽွမ္းလုထုရဲ့ေမၽွာ္လင့္ခ်က္က ပါတီရဲ့ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ဘဲေပါ့ေနာ္။  လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပါ့။  ၁၉၄၇ သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးစဥ္က ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ ေမၽွာ္လင့္ ခ်က္အတိုင္းေပါ့။ အဲဒီအတြက္ ဒီကအခ်က္အလက္ေတြကို ေကာက္ယူၿပီးေတာ့ လာမယ့္  ဒုတိယအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ တင္ျပဖို႔အတြက္ပါ ။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲအေပၚဘယ္လိုျမင္ပါသလဲဆိုေတာ့- အခုလို အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးတဲ့သူေတြကိုအသိမေပးဘဲနဲ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္တဲ့သူေတြက အခုလိုထလုပ္သြားေတာ့ တေယာက္အေပၚတေယာက္မေလးစားရာေရာက္ပါတယ္။ အနာဂတ္နိုင္ငံေရးမွာသၽွမ္းျပည္သားေတြ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာရမယ္။ သူမ်ားထက္ဦးေအာင္က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ေလ့လာရမယ္လို႔ေျပာလိုပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ဆိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ျခင္းတူေနရင္ ဘာဘဲလုပ္လုပ္တေယာက္နဲ႔ တေယာက္တဖြဲ႕နဲ႔တဖြဲ႕ အခ်ိန္ႏွင့္အမၽွ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြပို႔ေဆာင္ျပန္ၾကားရမယ္။ တဖြဲ႕နဲ႔တဖြဲ႕ ေလးစားမွုရွိရမယ္။လက္တြဲေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ”

စိုင္းဦး RCSS/SSA ၏ေတာင္ႀကီးဆက္ဆံေရး႐ုံးတာဝန္ခံ
“က်ေနာ္တို႔ဒီေဆြးေႏြးပြဲကိုလာတက္ရတာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဟာ NCA မွာလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးတဲ့ အဖြဲ႕ တဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ သၽွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္မွာဘာမွမလုပ္ရေသးဘဲနဲ႔ ဒီေဆြးေႏြးပြဲဘာေၾကာင့္လာတက္ရသလဲဆိုေတာ့  ေဒသအလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရး ေဆြး ေႏြး ပြဲမွာ သူတို႔ဘာေတြကိုေဆြးေႏြးၾကသလဲ ဆိုတာသိရေအာင္လို႔။ ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္ ဘယ္ေဒက ဘာေတြတင္ျပသလဲ ဆိုတာ သိရေအာင္လို႔။   က်ေနာ္တို႔အတြက္ကေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမား မထားပါဘူး။  ဘယ္ပါတီ ဘယ္ေဒသက ဘာကိုတင္ျပလာသလဲဆိုတာကို နားေထာင္ဖို႔ပါဘဲ။  အခ်ိန္ကေတာ့ နီးကပ္လြန္းတဲ့အတြက္ တင္ျပလာတာေတြကိုနားေထာင္ၾကည့္ ရင္ တခ်ိဳ႕ဟာေတြကအေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ေတြပါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ဟာေတြကလည္း အလ်င္အျမန္ စီစဥ္ရတာေၾကာင့္ ျပည့္စုံမွုမရွိဘူး။ တကယ္လို႔အေခါက္ေခါက္အခါခါ စစ္ေဆးၿပီးမွလာ တင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့  ပိုမိုျပည့္စုံလိမ့္မယ္လို႔ယုံၾကည္ ပါတယ္။ ”

နန္းျမဦး ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ SNLD က်ားေခါင္းပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွူး
“သူတို႔ဖိတ္လာလို႔က်မတို႔လာတက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႔တင္ျပလိုတဲ့စာတမ္းေတြကို အစိုးရဆီ ေရာက္ေအာင္ေပါ့ ။ သၽွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမက်င္းပရေသး ဆိုေပမယ့္ က်မတို႔တင္ျပခြင့္ရွိခ်ိန္မွာ က်မတို႔တင္ျပခ်င္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြ တင္ျပနိုင္ ေအာင္လို႔ပါ။ အလြန္နီးကပ္မွဘဲ အေၾကာင္းၾကားလာလို႔ ျပည့္စုံတယ္လို႔ေတာ့မရွိပါဘူး။ ဘာကိုေမၽွာ္လင့္လို႔လာတက္သလဲဆိုေတာ့ က်မတို႔ကိုသူတို႔ခ်ေပးတဲ့နိုင္ငံေရး စီးပြါးေရး ေျမယာႏွင့္သဘာဝသယံဇာတ ဒီေခါင္းစဥ္ေတြမွာက်မတို႔အသံေတြပါသြားတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို က်မတို႔ ေက်နပ္တယ္။ နိုင္ငံေရးရဲ့အျမင့္ဆုံးရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ခ်င္ တယ္။ ျပင္ပကေန ျပင္ရမလား။ လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္ၿပီးျပင္ရမလား။ ရတဲ့နည္းနဲ႔ျပင္သြားမယ္။ ဒါကိုမျပင္ရရင္ေတာ့ ျပည္သူလူထုအတြက္ဘာမွအက်ိဳးမရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ဒီဟာ လုပ္နိုင္ဖို႔ က်မတို႔ႀကိဳးစားသြားရမယ္။ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္းျဖစ္လာမလားဆိုတာကေတာ့ -အခုေျပာေနတဲ့ဟာေပါ့။ သူတို႔လုပ္ေနတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္မွာအဆင့္ဆင့္သြားမယ္ဆိုတာ။ ဒီဟာကိုဒီမွာတင္ျပၿပီးရင္ ျပည္ေထာင္စုကိုေရာက္သြားမယ္ဆိုတဲ့အတြက္ က်မတို႔ျဖစ္ခ်င္တဲ့အခ်က္ေတြ လုပ္ဖို႔အခြင့္အလမ္း ရွိလာမလားလို႔ပါ။ အဲ့ေၾကာင့္ႀကိဳးစားၿပီးလုပ္ရမွာ။ ”


ဆက္ဖတ္ရန္


ေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ တို္င္းရင္းသားမ်ား စာတမ္းအတြက္ျပင္ဆင္ခ်ိန္မရသၽွမ္းျပည္နယ္အစိုးရမွ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ ေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၌ စာတမ္း မ်ား တင္သြင္းရန္ နို္င္ငံေရးပါတီမ်ား ၊ တို္င္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္မွ စာတမ္းျပဳစုရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခ်ိန္မရေၾကာင္း သိရသည္။


“နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ကေနတစ္ဆင့္ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပဖို႔ က်ေနာ္တို႔ကို ညႇိႏွိုင္းလာပါတယ္၊ သၽွမ္းျပည္နယ္အစိုးရမွ ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ေကာ္မရွင္ ေတြဖြဲ႕ပါတယ္။ ရတဲ့ အခ်ိန္ေလးေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ပါတယ္ ၊ က်ေနာ္တို႔ကို အေၾကာင္းၾကား လာ တာက ဧၿပီ ၁၉ ရက္ေန႔  ၊ က်ေနာ္တို႔ ခ်က္ခ်င္းစီစဥ္တယ္၊ အလႊာစုံေအာင္ေတာ့ အတတ္နို္င္ဆုံး စီစဥ္ပါ တယ္၊ က်န္ခဲ့တာလည္းရွိေကာင္းရွိမယ္” ဟု သၽွမ္းျပည္နယ္ လူမွုေရးဝန္ႀကီးဌာန ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း ကေျပာ သည္။


သၽွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ဧၿပီ ၂၃ ရက္မွ ၂၅ ရက္ေန႔ထိ သုံးရက္သာ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။


ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ က်ားေခါင္းပါတီ၏ အတြင္းေရးမွူး နန္းျမဦး က “ က်မဆိုရင္ ခုခ်ိန္ထိ စာတမ္းမတင္နိုင္ ေသးဘူး။ ဖတ္တာေတာ့ ဖတ္မယ္။ မတင္နိုင္ေသးဘူးဆိုတာက အခ်က္အလက္ေတြ ျပန္စုရတာ အရမ္းႀကီး ကမန္းကတန္းျဖစ္သြားတဲ့တြက္ မျပည့္စုံမွုေတြ ျဖစ္မွာစိုးလို႔ ကိုယ့္တစ္မ်ိဳးသားလုံးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ကိစၥကို တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္ အတြင္း အၿပီးေရးဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္နိုင္ဘူး ခုခ်ိန္ထိေတာင္ မွ စာတမ္းမေပးရေသးဘူး”ဟု ေျပာသည္။


နို္င္ငံေရးေဆြေႏြးပြဲသို႔ သၽွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ေဒသ ႏွင့္ ခရိုင္အသီးသီးမွ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားတင္ျပလာသည့္ စာတမ္းမ်ားအေနျဖင့္ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စာတမ္း(၂၆) ေစာင္၊ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာစာတမ္း (၂၃)ေစာင္ ၊ေျမယာ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာစာတမ္း (၂၁) ေစာင္၊ စုစုေပါင္းစာတမ္း (၇၀)ေစာင္ ကို တင္သြင္းထားေၾကာင္း သၽွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ က မိန႔္ခြန္းတြင္ ေျပာသြားသည္။


ဝ ကို္ယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းဦးစီးအဖြဲ႕ အလုပ္အမွုေဆာင္ ဦးရန္ေက်ာ္ က “ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွုေတြ ေသခ်ာ လုပ္ရ ေအာင္လ္ို႔ ညသိတယ္ မနက္ခရီးထြက္ရတယ္ဆိုေတာ့ အဆင္မေျပဘူး၊ ကမန္းကတန္းလာရတဲ့အတြက္ ဘာမွ ျပင္ဆင္မွု မလုပ္လိုက္ရဘူး ၿပီးျပည့္စုံစုံလည္း ဘာမွ မေျပာျပလိိုက္ရဘူး အားမရဘူးေပါ့၊ ႀကိဳတင္ၿပီး ေတာ့ အနည္းဆုံး ငါးရက္ တပတ္ေလာက္ေတာ့ အေၾကာင္းၾကားဖို႔ လိုတယ္ အသိေပးဖို႔ လိုတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ လည္းဆိုေတာ့ အမ်ိဳးသားေရးအဆင့္ ဆိုတာ အရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ ပဏာမဘဲျဖစ္ျဖစ္ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္း တာ ဘဲျဖစ္ျဖစ္ အေရးႀကီးတယ္၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဖိတ္ေခၚမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကို ျပင္ဆင္မွုရရွိေအာင္ ေရးဆြဲလို႔ရေအာင္ စီမံလို႔ရေအာင္ ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ ဖိတ္ၾကားထားရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းပါတယ္” ဟုေျပာသည္။


" ညကသိတယ္ ၊ မနက္ခရီးထြက္ရတယ္ ဘာအစီအစဥ္မွလဲ ေသခ်ာမစီ  စဥ္ခဲ့ ရဘူး ၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္သာ ထပ္ေခၚမယ္ဆိုရင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွုရရွိ ေအာင္ ေရးဆြဲ စီမံလို႔ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔လိုတယ္ " ဟု ၄င္းကဆက္ လက္ေျပာသည္ ။


သၽွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားဖိတ္ၾကားမွုတြင္ သၽွမ္းျပည္ျပန္ လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS/SSA ႏွင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ PNLO ကိုသာဖိတ္ၾကား ထားသည္ဟုသိရသည္ ။


ေဒသအလိုက္က်င္းပသည့္ပြဲသည္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရက ဦး ေဆာင္က်င္းပရသည့္ပြဲျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖိတ္ၾကားသည့္ အပိုင္းသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ သေဘာထား ျဖစ္ေသာ္လည္းသၽွမ္းျပည္နယ္အတြင္း  ျပည္နယ္ အဆင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအား လုံးကို ေလ့လာသူအေနႏွင့္ ျဖစ္ေစ ၊ အထူးဖိတ္ၾကားသူအ ေနႏွင့္ျဖစ္ေစ ဖိတ္ၾကားသင့္ သည္ဟု ( PNLO ) ဥကၠဌ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္း ကေျပာသည္ ။


သၽွမ္းျပည္နယ္ ေဒသအလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား တက္ေရာက္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ (၄၀၀)ေက်ာ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၊ ေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ ဖယ္ဒရယ္ကိုအေျခခံေသာ နိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရး ၊ ေျမယာ ႏွင့္ သယံဇာတ ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားဟူေသာေခါင္းစဥ္(၃) ခုျဖင့္ စာတန္းျပဳစုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္ ။


RCSS/SSA ေတာင္ႀကီးဆက္ဆံေရး႐ုံးတာဝန္ခံ ဒုဗိုလ္မွူးႀကီး စိုင္းဦး က “အခုလုပ္တာက အစိုးရကေန စီစဥ္ၿပီးလုပ္တယ္္ ၊ လုပ္တာက လုပ္သင့္ပါတယ္ ၊ ဒါေပမယ့္ အရမ္းႀကီးေလာသြားတယ္ တစ္ဆင့္ျခင္းစီ လုပ္သြားသင့္တယ္ ” ဟု ဧၿပီ ၂၁ ရက္ေန႔က ေျပာသည္။


သၽွမ္းျပည္နယ္တြင္ လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နို္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား မ်ားသာ က်င္းပနိုင္ခဲ့ၿပီး သၽွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရန္ အတြက္ အစိုးရက ေတာင္ႀကီီး ႏွင့္ ပင္လုံၿမိဳ႕၌ က်င္းပခြင့္ မေပးေသာေၾကာင့္ ယေန႔ခ်ိန္ထိ က်င္ပခြင့္ မရွိေသးေပ။


ဆက္ဖတ္ရန္


အဖိတ္ခံရ သၽွမ္းအဖြဲ႕ သၽွမ္းျပည္နယ္ ေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ရန္ရွိသၽွမ္းျပည္နယ္ ေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကိုတက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း သၽွမ္းတစ္မ်ိဳး သားလုံးတြက္ ကိုယ္စားျပဳရန္မျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ဖိတ္ၾကားခံရသည့္ သၽွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမွတာဝန္ရွိ သူမ်ားကေျပာသည္။


RCSS/SSA ေတာင္ႀကီးဆက္ဆံေရး႐ုံးတာဝန္ခံ ဒုဗိုလ္မွူးႀကီး စိုင္းဦးက- “တက္တာေတာ့ လာတက္ မယ္။ တကယ္တမ္း  သၽွမ္းလူမ်ိဳးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္က မလုပ္ရေသးဘူး။ ပအိုဝ္းေတြက လုပ္ၿပီးသြားပီ၊ အစိုးရဘက္က ေဒသအဆင့္အတြက္ ဖိတ္လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ NCA ကေနလာတယ္ ဆိုေတာ့ တက္ေတာ့ လာတက္မယ္။ စာတမ္းေတြ တင္ဖို႔ေတာ့ မရွိေသးဘူး။ တကယ္လို႔ ရွိလာမယ္ ဆိုရင္လည္း သၽွမ္းတစ္မ်ိဳး သားလုံးတြက္ ကိုယ္စားျပဳမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္ အားေျပာ သည္။


သၽွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရမွ ဦးေဆာင္က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ သၽွမ္းျပည္နယ္ ေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ကို ဧၿပီလ ၂၃ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ သၽွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေခါင္းစဥ္ႀကီး ၃ ခု ႏွင့္ စာတမ္းဖတ္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


“စာတမ္းဖတ္မယ့္ ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ကို အေျခခံတဲ့ နိုင္ငံေရး ၊ ဖက္ဒရယ္ကို အေျခခံတဲ့ စီးပြားေရး နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ကို အေျခခံတဲ့ ေျမယာ နဲ႔ သဘာဝ သယံဇာတ ဆိုင္ရာမူဝါဒ ကိစၥေတြ ဖတ္သြားမယ္” ဖိတ္ၾကားေရး ႀကိဳဆိုေရး ႏွင့္ တည္းခိုေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ သၽွမ္းျပည္နယ္ လူမွုေရးဝန္ႀကီးဌာန ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း ကေျပာသည္။


သၽွမ္းျပည္တြင္းရွိ အဖြဲ႕အစည္း စုစုေပါင္း ၁၀ ဖြဲ႕၊ ကို္ယ္စားလွယ္ေပါင္း ၄၂၆ ေယာက္ ဖိတ္ၾကား ထားေၾကာင္း ဖိတ္ၾကားေရး ႀကိဳဆိုေရး ႏွင့္ တည္းခိုေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ သၽွမ္းျပည္နယ္ လူမွုေရးဝန္ႀကီးဌာန ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း ကေျပာသည္။


အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးၾကပ္ေရးမွုေကာ္မတီ လည္းျဖစ္ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမွတ္(၂) တြင္ အနိုင္ရရွိခဲ့သည့္ (SNLD) ပါတီ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ညြန႔္ က “လူမ်ိဳးအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အရင္လုပ္သင့္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။ သၽွမ္းတိုင္းရင္းသားေတြက မလုပ္ရေသးဘူး။ ပအိုဝ္းတို္င္းရင္းသားေတြဘဲ လုပ္ၿပီးသြားတာ၊ ေဒသအလိုက္ လာလုပ္တယ္ဆိုတာ ဘာေၾကာင့္ သူတို႔ ေလာၿပီး လာလုပ္ရတာလည္း မသိဘူး၊ စာတမ္းတင္ဖို႔က တစ္ေယာက္ကို ၁၀ မိနစ္ဆိုေတာ့ မျပည့္စုံနိုင္ဘူးေပါ့ ၊ က်ားေခါင္းအေနနဲ႔ေတာ့ အမ်ိဳးသမီး ၃ ေယာက္လာတက္ေရာက္ မယ္။ စာတမ္းရွိရင္လည္း ဖတ္သြားမယ္” ဟုေျပာသည္။


၁-အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား ၊ ၂- လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၃ - တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၄- NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား RCSS/SSA ႏွင့္ PNLO ၊ ၅- ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ၆- နိုင္ငံေရးပါတီ ၂၃ ခု ၊ ရ- သၽွမ္းျပည္တြင္းရွိ CSO ၃၂ ခု၊ ၈- စာေပယဥ္ေက်းမွု ၁၈ ဖြဲ႕ ၊ ၉- ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ခရိုင္အလိုက္ စာတမ္းဖတ္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ၁၀- ဌာနဆို္င္ရာ တို႔ ကို ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းကေျပာသည္။


ေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ဧၿပီ ၂၃ ရက္မွ ၂၅ ရက္ေန႔ထိ ၃ ရက္  ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ဆက္ဖတ္ရန္


တက္သုတ္ရိုက္ သၽွမ္း- ေဒသေဆြးေႏြးပြဲ ၊ ပန္ဆန္းအေျချပဳ နိုင္ငံေရး နဲ႔ ေမွးမွိန္လာတဲ့ ဒီမိုကေရစီ တပြင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးတည္ေဆာက္မွုကို တပြဲထိုးအေျဖရွာ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးဆိုတဲ့ အခမ္းအနားမ်ိဳး အျမင္ထက္ ရန္ေစာင္အမုန္းပြားေနတဲ့ ဘက္ႏွစ္ဘက္အၾကား ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ယုံၾကည္မွုကို အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ တည္ေဆာက္ေပးရတဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ရွုျမင္သေဘာထားရ မွာျဖစ္တယ္ -လို႔ ဆိုလာသူကေတာ့ ဂ်ိဳနသန္ပါ၀ဲလ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။


သူဟာ ေျမာက္အိုင္ယာလန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာ ၿဗိတိသၽွအစိုးရဘက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမွု ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သူပါ။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာလည္း သူဟာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တိုနီဘလဲရဲ့  ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးအဖြဲ႕မွူးရာထူးကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္ ။


လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ အရပ္သားအစိုးရျဖစ္တဲ့ NLD အစိုးရလက္ထက္ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၂၁ ပင္လုံ ပထမအႀကိမ္ကိုလည္း ဂ်ိဳနသန္ပါဝဲလ္ဟာ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႀကံေပး မွုေတြလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။


ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမွု ညႇိႏွိုင္းျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို အစျပဳလိုက္တာနဲ႔ အဲဒီျဖစ္စဥ္ကို ေရရွည္တည္တံ့ဖို႔အတြက္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ ၄င္းအေနနဲ႔ေတာ့ စက္ဘီး သီအိုရီလို႔ သတ္မွတ္ၿပီး အဆက္မျပတ္ စီးနင္းေနရမည္ျဖစ္ကာရပ္လိုက္တာနဲ႔ လဲက်သြားမွာျဖစ္တယ္။ ရပ္ၿပီး ျပန္နင္းရင္လည္း အားစိုက္ ရတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲက ဘယ္ေလာက္ပဲ ပင္ပန္းပါေစ ရပ္တန႔္မသြားေအာင္လုပ္ေဆာင္ သြားရမွာျဖစ္ သလို ခ်ဥ္းကပ္မွု ပုံစံအေဟာင္းေတြနဲ႔ အဆင္မေျပရင္လည္း ပုံစံအသစ္အသစ္ ခ်ဥ္းကပ္မွုအသစ္နဲ႔ အဆက္မျပတ္ စဥ္းစားေဆြးေႏြးေနရမွာျဖစ္တယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။


 လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းတဲ့အခါမွာလည္း သံတမန္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြး မွုေတြ လိုပဲ စနစ္တက်တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ပုံစံတစ္ခုေတာ့ ရွိဖို႔လိုအပ္တယ္ လို႔လည္း ေဟာင္ ေကာင္ ကို တ႐ုတ္နိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံေရး ၊ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္အလယ္ပိုင္းႏွစ္မ်ားက ဆိုဗီယက္ ယူနီယံနဲ႔ ျပဳလုပ္တဲ့ လက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားနဲ႔ ဂ်ာမန္နိုင္ငံ ျပန္လည္ေပါင္း စည္းျခင္း ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမွုေတြမွာ ပါ၀င္ခဲ့သူ ဂ်ိဳနသန္ပါဝဲလ္က သူ႔ ရဲ့  How to End Armed Conflict စာအုပ္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။


လက္နက္ကိုင္အုပ္စုေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းရျခင္း ဆိုတာဟာ အစည္းအေဝးေတြ မၾကာခဏက်င္းပၿပီး လူသိရွင္ၾကား လက္မွတ္ေရးထိုးမွု အခမ္းအနားေတြနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုလုပ္လိုက္တာ ထက္  စိတ္ရွည္သည္းခံမွုေတြ ၊ ႀကီးမားတဲ့ ဉာဏ္ပညာရွိမွုေတြ ၊ ခိုင္မာတဲ့ စိတ္ဆုံးျဖတ္မွုေတြနဲ႔အတူ ေရရွည္အက်ိဳးေမၽွာ္ကိုးၿပီး စီမံထားတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းျခင္းကသာ အေကာင္းဆုံးပါပဲလို႔ လည္း သူက ဆိုပါတယ္။ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းမွုနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ တည္ေဆာက္မွုအတြက္ သူအႀကံျပဳထားတဲ့ အခ်က္ ၂၀ ေလာက္ထဲမွာ ခိုင္မာတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ စနစ္က်တဲဲ့ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မွုျဖစ္ဖို႔ ၊ ေစ့စပ္ညႇိႏွိုင္းမွုဆိုတာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မွု Debate နဲ႔ တရားေဟာဆုံးမ ၾသဝါဒေပးတာ Preaching မဟုတ္တာကို သတိျပဳဖို႔ လိုပါတယ္။


 ၿငိမ္းခ်မ္း process အတြက္ အရွိန္ကို ထိန္းထားဖို႔ စကားလုံးေတြရဲ့ အေရးပါမွု ၊ေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပမဲ့ ေနရာကို မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္နိုင္ဖို႔က ယုံၾကည္မွု တည္ေဆာက္ရာမွာ အေရးပါတယ္လို႔လည္းဆိုသလို ေစ့စပ္ညႇိႏွိုင္းမွုျဖစ္စဥ္အတြက္ စီမံခ်က္ ၁ နဲ႔ မေအာင္ျမင္ရင္ အရံသင့္ (၂) ဆိုတာ ရွိရန္ လိုအပ္မွု ၊ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမွုမ်ားမွာ အသြင္သ႑ာန္နဲ႔ အမွတ္သ႐ုပ္လကၡဏာေတြရဲ့ အေရးပါမွုကို အေလးထားမွုကလည္း အေရးႀကီးတယ္လို႔  မစၥတာပါဝဲလ္က ဆိုထားပါတယ္။


အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ေစ့စပ္ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးေရးကိုမဟာဗ်ဴဟာတက်လုပ္ဖို႔လိုသလို အေျခအေန ၊ အခ်ိန္အခါ အလိုက္ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ရွိေစရန္ စီမံထားဖို႔ကလည္း အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္ၿပီး ေစ့စပ္ညႇိႏွိုင္းမွုျဖစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္ကိုမူ ခိုင္ခိုင္မာမာ အေမၽွာ္အျမင္ရွိရွိထားဖို႔ လိုတယ္လို႔ သူ႔စာအုပ္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။


အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ကမၻာတစ္လႊားမွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေစ့စပ္ညႇိႏွိုင္းမွုျဖစ္စဥ္ေတြဟာ အာဏာခြဲေဝျခင္း ၊ ရင္းျမစ္ခြဲေဝျခင္း စတဲ့ တူညီတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြအေပၚမွာသာ ထပ္ခါတလဲလဲေျဖရွင္းေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ေစ့စပ္ညႇိႏွိုင္းမွုမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးဘက္ေတြအၾကား အေကာင္းဆုံး ကိုယ္စားျပဳမွုကို ျဖစ္ေပၚေစမဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မွုျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ႀကိဳတင္စဥ္းစားဖို႔ လိုတယ္လို႔လည္း သူက ဆိုပါတယ္။


ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ေတာင္အာဖရိက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမွု ပုံသ႑ာန္အခင္းအက်င္း က်င္းပမဲ့ ေန႔ရက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လူျဖဴအစိုးရကႀကီးႀကီး သီးသန႔္ဆုံးျဖတ္တာ မဟုတ္ပဲ အားလုံးပါ၀င္တဲ့ ေကာ္မတီကသာ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာမွာလည္း နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ ဆက္စပ္မဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျဖစ္စဥ္မွာ ေဆြးေႏြးမွု ပုံသ႑ာန္အခင္းအက်င္းေတြကို  အားလုံးပါ၀င္တဲ့ အစုအဖြဲ႕ ေကာ္မတီေတြက ဆုံးျဖတ္ဖို႔ NCA နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မွာ ျပဌာန္းခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပဖို႔အတြက္ UPDJC လို႔ေခၚတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမွုဆိုင္ရာ ပူးတြဲေကာ္မတီဟာ အဆင့္အလိုက္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွုေတြ ၊အစည္းအေဝး ဘယ္ေန႔က်င္းပမယ္ဆိုတာက အစ ဆုံးျဖတ္ရမဲ့ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေကာ္မတီမွာ နိုင္ငံေရးပါတီေတြ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူေတြ ပါ၀င္တာပါ။ NCA စာခ်ဳပ္ဟာ လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳၿပီးၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္ေတြကို ေလးစားလိုက္နာ အေကာင္ထည္ေဖာ္ဖို႔ ဟာ အားလုံးမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။


ေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္ က်င္းပမွုေတြက အစ UPDJC မွာ ဆုံးျဖတ္ရမွာျဖစ္သလို NCAနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အၾကပ္အတည္းမွန္သမၽွဟာ JICM လို႔ေခၚတဲ့ နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ အေကာင္ထည္ေဖာ္မွုဆိုင္ရာ ပူးတြဲညႇိႏွိုင္းမွု အစည္းအေဝး ( ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြပါ၀င္တဲ့ ) မွာ ဆုံးျဖတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယုတ္စြအဆုံး ျဖစ္စဥ္ ရပ္တန႔္ေနတာေတြကအစ ေဆြးေႏြးမွု ျဖစ္စဥ္ ဆက္မသြားနိုင္တာ ၊ အလုပ္ျဖစ္နိုင္ဖြယ္ရွိတဲ့ အခင္းအက်င္း မေပၚေပါက္တာက အစ NCAအရ အျမင့္ဆုံး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ JICM မွာ ဆုံးျဖတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။


ဒိုင္ယာေလာ့ခ္နည္းလမ္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းအေျဖရွာမွုျဖစ္စဥ္ေတြမွာ အားလုံးရဲ့ ပါ၀င္ပတ္သက္မွုဟာ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ ပါ၀င္ပတ္သက္မွုဆိုတဲ့ စိတ္ခံစားမွုျဖစ္ေပၚေစျခင္းဟာ ယုံၾကည္မွု တည္ေဆာက္ေရးမွာ အေရးပါလွသလို ျဖစ္စဥ္ကို နိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္းက ပိုင္တာမဟုတ္ဘူးလို႔လည္း ျပသရာေရာက္ပါတယ္။


ေဖာ္ျပခဲ့တဲဲ့ UPDJC ေကာ JICM ေကာ အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ အသက္မဝင္ ျဖစ္လာတာက ေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ေန႔ မနက္နိုးနိုးျခင္းမွာပဲ ေဖ့ဘုပ္ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ သတင္း တပုဒ္ကို ေတြ႕ရပါတယ္။ သၽွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပခြင့္မရတဲ့ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာ ေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို အစိုးရက ဦးေဆာင္လို႔ ရက္ပြဲအတြင္း တက္သုတ္ရိုက္က်င္းပမဲ့ သတင္းပါ။ ဒီသတင္းကို ဆက္ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ ေဒသတြင္း အပစ္ရပ္ထားတဲဲ့ အင္အားႀကီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ RCSS/SSA သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ တက္ေရာက္ဖို႔ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ သူတို႔လည္း ႀကိဳေတာင္ မသိဘူးလို႔ ေျပာထားပါတယ္။ သူတို႔ ေျပာတာကလူထု ဆႏၵအရ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမွု မလုပ္နိုင္ေသးပဲ ေဒသအလိုက္ကို တက္သုတ္ရိုက္အဆင့္ေက်ာ္ၿပီး သြားလုပ္ရင္ ၂၁ ပင္လုံမွာေတာင္သြားၿပီး အခက္ေတြ႕ဦးမယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ပိုဆိုးတာက ဒီအစည္းအေဝးက်င္းပမွုကို UPDJC ကေန ဆုံးျဖတ္တာ မဟုတ္ပဲ အစိုးရ အစီစဥ္နဲ႔ သီးျခား တက္သုတ္ရိုက္လုပ္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ သီအိုရီေတြအရ ေဆြးေႏြးပြဲ အဆတ္မျပတ္ရွိျခင္းဟာေကာင္းေပမဲ့ အလုပ္ျဖစ္နိုင္ဖြယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွု ရွိမရွိ ဆိုတာ အေရးပါတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။


ဒါ့အျပင္ NCA စာခ်ဳပ္အေၾကာင္းေျပာေနၿပီး NCA နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္ေတြကို အေကာင္ထည္ေဖာ္မွု အားနည္းတာ ၊ ေဆြးေႏြးဘက္ေတြရဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို မေလးစားပဲ မိမိသေဘာနဲ႔ ဆုံးျဖတ္မွု ဆိုတဲ့ အေနထားပါ ေတြ႕ျမင္လာရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ႀကီးမွာ က်င္းပဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ဒီအစည္းအေဝးမွာ ေဒသတြင္း အပစ္မရပ္ထားတဲဲ့ အဖြဲဲ့ေတြလည္း ပါ၀င္ခြင့္ရမရ ၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းက႑ စတာေတြလည္း ေရရာမွု မရွိလွပါဘူး။ ျခဳံငုံသုံးသပ္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေမလအတြင္းက်င္းပဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ၂၁ ပင္လုံမတိုင္မွီ အျပေကာင္း႐ုံသက္သက္ေလာက္ပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သၽွမ္းျပည္နယ္အတြင္းမွာ အဓိက တိုင္းရင္းသား အင္အားစုျဖစ္တဲ့ သၽွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲ မလုပ္ရေသးပဲ က်န္တဲ့ ပအိုဝ္းလို တိုင္းရင္းသားေတြရဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြသာ က်င္းပနိုင္ေသးၿပီး ေဒသအလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲကို  အစိုးရ သေဘာနဲ႔ က်င္းပတာဟာ တိုင္းရင္းသားေတြ ပူးေပါင္းပါ၀င္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ကို အမ်ားစု မေဂ်ာ္ရတီနဲ႔ လိုသလို ပုံစံသြင္းတဲ့ သေဘာပါ ေဆာင္သလို ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ သေဘာေဆာင္ပါတယ္။ အခုမွ ဒီလိုျဖစ္ေနတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ၂၁ ပင္လုံက်င္းပမယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စေျပာလိုက္ကတည္းက က်န္တဲ့ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြ ပါတီေတြ တရားဝင္ ေကာ္မတီေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးမွု မျပဳပဲ ႀကိဳတင္ေၾကျငာခဲ့တာ သတိထားမိပါတယ္။ NCA မထိုးေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြကို ေမးေငါ့ေနတဲ့ အစိုးရအေနနဲ႔ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း NCAနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို ေက်ညႇက္နားလည္ဖို႔လိုပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ UPDJC ဥကၠဌ ျဖစ္လို႔ ဒီလို ဆုံးျဖတ္တယ္ဆိုရင္ေတာင္ မူအရ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ အတြင္းေရးမွူးလို ေနရာရာထူးေတြမွာ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုေတြ ပါ၀င္တဲ့အတြက္ သူတို႔နဲ႔ အစည္းအေဝးလုပ္ၿပီးမွ ဆုံးျဖတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွ မဟုတ္ရင္ ဗဟို ဦးစီးစနစ္နဲ႔ လုပ္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သာျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ လတ္တစ္ေလာမွာပဲ NCA ထိုးၿပီးသား အဖြဲ႕ေတြမွာေတာင္ NCA စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္ေတြကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ေပးမွု အားနည္းတဲ့အတြက္ စိတ္ပ်က္မွုေတြ ရွိလာတာက ျငင္းမရ နိုင္တဲဲ့ ကိစၥပါ။


 ဒီလို ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို အလုပ္ျဖစ္ျဖစ္ မျဖစ္ျဖစ္ ဗဟို အစိုးရ သေဘာအတိုင္း လုပ္ေနတာက အမ်ိဳးသားအမွတ္သညာ ႐ုပ္လကၡဏာအရလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိပါတယ္။ စိတ္ဝမ္းကြဲမွု မ်ားျပားတဲဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု ဆိုင္ရာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြရွိတာ သဘာဝျဖစ္ၿပီး အဲဒီ ပဋိပကၡေတြကို စီမံခန႔္ခြဲရာမွာ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အထေတြနဲ႔ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာၿပီး စည္း႐ုံးရစျမဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အထ မဟုတ္တဲ့ အက်င့္ေတြ ၊ လက္ေအာက္ခံ ဘဝ က်ေရာက္မွု အပါ၀င္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မွုမ်ားလြန္းတာ ၊ေတြကို ေျဖရွင္းရတာဟာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု ပဋိပကၡေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာ ၾကဳံေတြ႕ရျမဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အထအားနည္းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ ဒီမိုကေရစီအရ အသြင္ကူးေျပာင္းမယ္ဆိုရင္ ဦးေဆာင္သူေတြကိုယ္တိုင္ ဒီမိုကေရစီအေလ့အထေတြျဖစ္တဲ့ ညႇိႏွိုင္းတိုင္ပင္ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးတဲ့ အေလ့အထေတြကို အသုံးျပဳမွုကသာ မ်ိဳးႏြယ္စု လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အထ မရွိသူေတြအတြက္ ဦးေဆာင္လမ္းျပအေနနဲ႔ အေထာက္အကူ ျပဳသလို ျဖစ္ပါေစလိမ့္မယ္လို႔ တီမိုသီဆစ့္ရဲ့ Power sharing and International Mediation In Ethnic Conflict ဆိုတဲ့ စာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ မေဂ်ာ္ရတီသာ အနိုင္ရတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျမန္မာလို စနစ္ ( တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု တစ္မဲ ဗမာတစ္မဲ မျဖစ္နိုင္ ဥပမာ သၽွမ္းလူဦးေရနဲ႔ ဗမာလူဦးေရ ကြာျခားမွုအရ ဗမာသာ မဲအမ်ားစု အျမဲရနိုင္ )ေတြမွာ လူဦးေရနည္းတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုေတြအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို ေၾကာက္ၾကတာ သဘာဝပဲျဖစ္ပါတယ္။ ( ဥပမာ ေျမာက္အိုင္ယာလန္ ျပည္တြင္းစစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူဦးေရမ်ားေသာ ပရိုတက္စတင့္ေတြသာ အျမဲအနိုင္ရၿပီး သူတို႔သေဘာအတိုင္းသာ အျမဲဆုံးျဖတ္တဲ့အတြက္ ရိုမန္ကက္သလစ္ေတြက လက္နက္ကိုင္ ဆန႔္က်င္၊ ဒါေၾကာင့္ အာရင္းလိပတ္ခ်္လို ပုဂၢိဳလ္ေတြကေတာ့ မေဂ်ာ္ရတီမဲမ်ားတိုင္း၊ လူဦးေရမ်ားတိုင္း အနိုင္ရတဲ့ စနစ္ကို ဒီမိုကေရစီလို႔ မသတ္မွတ္ဟု ဆိုခဲ့တာျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ )


တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုေတြကို အာဏာခြဲေဝမွု ျပဳလုပ္တဲ့ အေလ့အက်င့္နဲ႔ Consociational ပုံသ႑ာန္း တနည္းအားျဖင့္ အသြင္မတူကြဲျပားတဲ့ မ်ိဳးႏြယ္စုေတြအၾကား နိုင္ငံေရးအရနဲ႔ ကိုယ္စားျပဳမွု ရွိသူေတြကို  အာဏာခြဲေဝေပးတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးက အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္တယ္လို႔ သီမိုတီဆစ့္က  ဆိုပါတယ္။ ေတာင္အာဖရိကမွာ မင္ဒဲလား သမၼတျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ ၾကားျဖတ္ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ အင္အားစု အားလုံးပါ၀င္တဲ့ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအစိုးရ ဖြဲ႕စည္းနိုင္ခဲ့မွုဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအရေကာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာမွာေတာ့ NLDအေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအခ်ိဳွု႔ကို ရာထူးေနရာေပးခဲ့တာ ရွိေပမဲ့ နိုင္ငံေရးအရ သေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔ ေပးတာ မဟုတ္ပဲ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအစိုးရလို႔ အျပည့္အဝ မဆိုနိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အသြင္သ႑ာန္သာရွိတဲ့ Cohabiting တနည္းအားျဖင့္ ပဋိဉာဥ္မပါတဲ့ အစိုးရလို႔ သာ ဆိုနိုင္ပါတယ္။ NLDနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြအၾကား ယုံၾကည္မွု ယိုယြင္းလာမွုကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းမွု ကာလကတည္းက စတယ္လို႔ ဆိုနိုင္ပါတယ္။ အကြဲအႀကီးနဲ႔ အကြဲအေသးအၾကား အႀကီးကို ကိုင္တိုင္းနိုင္တယ္ဆိုတဲဲ့ အယူအဆဟာ ေရရွည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ေတာ့ ေကာင္းလွတဲ့ လကၡဏာ မဟုတ္ပါ။ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတားကိစၥဟာ ဒီမိုကေရစီအရ အနိုင္က်င့္မွုျဖစ္သလို မ်ိဳးႏြယ္စု တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က အစိုးရ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လည္း ေမးေငါ့စဥ္းစားစရာ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု ပဋိပကၡေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အစိုးရဘက္ေတြနဲ႔ ပညာရွင္ေတြအၾကား အျမင္မတူတတ္မွုေတြမွာ အဓိက က်တာက တစ္ခါတစ္ခါအစိုးရေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ျမန္ျမန္ၿပီးေျမာက္လိုေဇာ ( သို႔မဟုတ္ ) ၄င္းတို႔ အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း အျမန္ၿပီးျပတ္လိုစိတ္နဲဲ့ ႀကံဳသလို လုပ္တတ္တာဟာ အႀကီးမားဆုံးအမွားျဖစ္တယ္လို႔ တီမိုသီဆစ့္က ေထာက္ျပပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြ စေကာ္လာေတြရဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မွုမွာေတာ့ တက္သုတ္ရိုက္ၾကဳံသလို လုပ္တာ မဟုတ္ပဲ ေရရွည္ခိုင္မာမွုကို အေျခခံၿပီး စနစ္တက်ခ်ဥ္းကပ္မွုမ်ိဳးကို အားေပးၾကပါတယ္။ အဲလို အေျခခံတဲ့အတြက္လည္း မေမၽွာ္လင့္ပဲ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း ေအာင္ျမင္သြားတာေတြလည္း ရွိပါတယ္လို႔ တီမိုသီဆစ့္က ေထာက္ျပပါတယ္။


လက္ရွိ အခ်ိန္ကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဟာ ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ပင္လုံၿပီးကတည္းက အၾကပ္အတည္းကာလထဲကို ေရာက္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာလည္း NCAကို လက္မခံပဲ ေဆြးေႏြးမဲ့ အုပ္စုေတြ ပထဝီနိုင္ငံေရးလို ကိစၥေတြကလည္း အားေကာင္းလာခဲ့ပါၿပီ။ အဲဒီလို အေျခေနမွာ ထြက္ေပါက္က အနည္းငယ္သာ ရွိပါတယ္။ လက္မွတ္ထိုးၿပီးသားအဖြဲ႕အစည္းေတြ ၊ သက္ဆိုင္ရာ မ်ိဳးႏြယ္စု အလိုက္ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ပါတီ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရးရွိမွု ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုေတြကလည္း ဒီအခ်ိန္မွာ အေရးႀကီးပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာလည္း လက္မွတ္ထိုးၿပီးသားအဖြဲ႕ေတြမွာေကာ မထိုးေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြမွာပါအစိုးရကိုေက်ာ္လို႔ တပ္နဲ႔ တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးဆိုတဲ့ အယူအဆအားေကာင္းလာတာလည္း ျငင္းမရနိုင္တဲ့ ကိစၥပါပဲ။ ' အစိုးရ တက္တာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိၿပီဘာမွ တိုးတက္မွု မရွိဘူး။ တာဝန္ယူမွု တာဝန္ခံမွုကလည္း မရွိဘူး။ တရားေဟာတာ ဟန္ျပလုပ္တာနဲ႔ပဲ အခ်ိန္ကုန္ေနတယ္ေလ။ တပ္နဲ႔ တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးေရးအယူအဆ အားေကာင္းလာတာလည္း အဆိုးဆိုလို႔မရဘူး။ ' လို႔ NCA အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ထိုးထားတဲ့ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA ဆိုရင္ NCA အပါအဝင္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ စုစုေပါင္း ၃ ခု လက္မွတ္ေရးထိုးထားေပမဲ့ အေကာင္ထည္ေဖာ္မွု အားနည္းတဲဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္နဲ႔ မၾကာခဏ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။


၀ တပ္ဖြဲ႕တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးကေတာ့ ' တပ္နဲ႔ တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးတာဟာ အခုလက္ရွိအေနထား ထက္စာရင္ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြလည္း ရွိပါတယ္ဗ်ာ။ ' လို႔ စာေရးသူအားေျပာဆိုဖူးပါတယ္။


၀ ေဒသ  ပန္ဆန္းအစည္းအေဝး ထုတ္ျပန္ခ်က္ဟာ NCA လိုင္းကို ေက်ာ္လို႔ သီးသန႔္ ေဆြးေႏြးမဲ့ အစီစဥ္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္းဆိုမွုေကာ နိုင္ငံေရးအရ တင္းမာတဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ NCA ထိုးၿပီးသားအဖြဲ႕ေတြေတာင္ အၾကပ္ရိုက္ေနမွုမွာ မထိုးေသးတဲ့အဖြဲ႕ေတြကလည္း သူတို႔ေတာင္ ဘာမွ မေရရာေသးဆိုတာမ်ိဳး NCA မထိုးေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြက ေထာက္ျပနိုင္သလို အခန႔္မသင့္ရင္ ထိုးၿပီးသားအဖြဲ႕ေတြေတာင္ အမာလိုင္းဘက္ ကူးသြားနိုင္မလား ဆိုတာ မေျပာနိုင္တဲ့ ကိစၥပါ။


တပ္နဲ႔ လက္နက္ကိုင္ အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတဲ့  အေနထားမွာ လက္နက္ကိုင္ထားတဲ့ စစ္ဘုရင္အခ်င္းခ်င္း ေျပလည္ေကာင္း ေျပလည္သြားနိုင္ေပမဲဲ့ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္းနဲ႔ အရပ္သား အခန္းက႑အတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ျပႆနာ ရွိလာပါတယ္။ အရပ္သားအခန္းက႑ ေဘးေရာက္လာရင္ဒီမိုကေရစီ အေလ့အထ ဆုတ္ယုတ္လာမွာ ၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ကိစၥေတြမွာပါ အမ်ားႀကီး ျပႆနာ ရွိလာနိုင္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရရဲ့  မဟာဗ်ဴဟာကင္းမဲ့မွုေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ အခန္းက႑နဲ႔ အရပ္သားအခန္းက႑ ေမွးမိန္လာမဲ့ အလားအလာျမင္ေတြ႕ေနရတာဟာ စိုးရိမ္စရာ ကိစၥရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။  ပြင့္လင္းျမင္သာမွု ၊ တာဝန္ခံ ၊ တာဝန္ယူမွု မရွိတာေတြေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာ ယုံၾကည္မွု ေလ်ာ့နည္းၿပီး အမာလိုင္းအားေကာင္းလာနိုင္တာကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ဖို႔လိုပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း အင္အားစုေတြအားလုံး ကိုင္စြဲလာခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ ၊ တိုင္းရင္းသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားဆိုတဲ့ သုံးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးေရးမူမွာ ဒီမိုကေရစီ တပြင့္က ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္မွာ ေမွးမိန္လာေတာ့မလားဆိုတာလည္း ေတြးဆစရာပါ။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းက႑ NLDမဟုတ္တဲ့ အျခားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြ ေဘးေရာက္ေနမွု ေရြးေကာက္ပြဲအနိုင္ရတဲ့ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြေတာင္ ေနရာမရမွုေတြက လက္နက္ကိုင္ နိုင္ငံေရးအတြက္ အားေကာင္းေစနိုင္တဲ့ အခင္းအက်င္းပဲျဖစ္ပါတယ္။


တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆိုရင္ မတ္လ ၂၇ တပ္မေတာ္ေန႔မွာ ၂၁ ပင္လုံအေၾကာင္းေတာင္ မေျပာေတာ့သလို ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အိမ္နီးခ်င္း နိုင္ငံျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္နိုင္ငံကလည္း ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္က ျမင္သာတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ ေျပလည္သြားဖို႔ အလားအလာနည္းတယ္လို႔ တ႐ုတ္ဘက္က ယူဆထားေၾကာင္း တ႐ုတ္- ျမန္မာအေရး ေလ့လာသူ ေဒါက္တာယြန္ဆင္ရဲ့  မၾကာေသးခင္က သူမရဲ့ ေဆာင္းပါးျဖစ္တဲ့ China and Myanmar's Peace Process ေဆာင္းပါးမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ယြန္ဆင္ရဲ့ ေဆာင္းပါး အႏွစ္ခ်ဳပ္ကေတာ့ သေဘာကေတာ့ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္နဲ႔ စနစ္တက် မေျဖရွင္းနိုင္ေလေလ ျမန္မာနိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းက ပဋိပကၡက ၾကာေလေလဆိုတဲ့ သေဘာပါ။


Ref; Talking to Terrorists- How To End Armed Conflicts – Jonathan Powell
Power Sharing and International Mediation in Ethnic Conflicts- Timothy D. Sisk
China and Myanmar's Peace Process- Yun Sunဆက္ဖတ္ရန္


သၽွမ္းျပည္နယ္ေဒသအလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္အစိုးရျပင္ဆင္ေနသၽွမ္းျပည္နယ္ ေဒသအလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ဧၿပီလ (၂၃ ) ရက္ေန႔ မွ (၂၅) ရက္ေန႔ အထိက်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သၽွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္း ေရးမွူး ဦးစိုးစိုးေဇာ္ကေျပာသည္ ။


" အဓိကကေတာ့ နိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရး ၊ သယံဇာတနဲ႔ သဘာဝပတ္ ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေတြမွာ က်ေနာ္တို႔ နိုင္ငံမွာ ဘယ္လို ဖယ္ဒရယ္စနစ္  မ်ိဳး နဲ႔သြားမလဲ။ အျခားနိုင္ငံေတြက ဘယ္လို ဖယ္ဒရယ္စနစ္နဲ႔သြားသလဲ က်ေနာ္တို႔ျဖစ္သင့္တာ ဘာေတြျဖစ္မလဲ။ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ပါတီေတြက တင္ျပတဲ့စာတမ္းေတြကို က်ေနာ္ တို႔က ေဖာ္ထုတ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကို တင္ျပမယ့္ စာတမ္း သုံးေစာင္ ထြက္ရွိမွာျဖစ္ ပါတယ္ " ဟု ၄င္းကရွင္းျပသည္ ။


နိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရး ၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစာတမ္းမ်ားအား သၽွမ္း/ေတာင္ ၊ သၽွမ္း/ေျမာက္ ၊ သၽွမ္း/အေရွ႕တြင္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊  ပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားဖိတ္ၾကားထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊  CSO  ၊ NGO စသည့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအား ဖိတ္ၾကားထားၿပီး စာတမ္းဖတ္ၾကားတင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းထံမွဆက္လက္သိရသည္ ။


ဧၿပီလ  ၂၀  ရက္ေန႔တြင္မူ သၽွမ္းျပည္နယ္ရွိၿမိဳ႕နယ္အားလုံး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္စတင္ေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္ ။ဆက္ဖတ္ရန္


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates