တ႐ုတ္နယ္စပ္ စယ္လန႔္ေက်းရြာအုပ္စု ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မူႀကိဳေက်ာင္းဖြင့္ပြဲႏွင့္စာေပေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္မည္သၽွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မူစယ္ၿမိဳ႕နယ္ စယ္လန႔္ေက်းရြာအုပ္စု၌  စယ္လန႔္သၽွမ္း လူငယ္မ်ား ဦးေဆာင္ၿပီး ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မူႀကိဳေက်ာင္းဖြင့္ပြဲ ႏွင့္ စာေပေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။


အဆိုပါ မူႀကိဳေက်ာင္းဖြင့္ပြဲ ႏွင့္ စာေပေဟာေျပာပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္တြင္က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ မနက္ ၈ နာရီခြဲတြင္ မူႀကိဳေက်ာင္းဖြင့္ပြဲ ႏွင့္ မနက္ ၉ နာရီ မွ ညေန ၅ နာရီထိ  စာေပေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။


“မူႀကိဳေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး စာေပေဟာေျပာပြဲကိုပါ တစ္ခါတည္းဘာေၾကာင့္လုပ္ရသလဲဆိုေတာ့ မူႀကိဳ ေက်ာင္း ဖြင့္ၿပီးသြားရင္ စာေပ ပညာရွင္ေတြက ကေလးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆုံးမေဟာေျပာ လာတာ ေတြရွိမယ္၊ စာေပအေၾကာင္းေတြလည္း ပါလာမယ္၊ က်ေနာ္တို႔တေတြ စာေပ ပညာပိုင္းကို ပိုၿပီး စိတ္ဝင္စားလာေအာင္  ၿပီးေတာ့ ပညာရွင္ေတြက စာေပ ပညာေတြ လာေရာက္ေဟာေျပာမယ္ ။သူတို႔ သိသမၽွ တတ္သမၽွ လာေရာက္ေျပာျပမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အတူတူတြဲလုပ္ရတာပါ။ ” - ဟု ေဟာေျပာပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ႏွင့္ မူႀကိဳေက်ာင္း ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွူး (၁)  စိုင္းေမာဝ္းအြန္ ကေျပာသည္ ။


စယ္လန႔္ေက်းရြာအုပ္စုမွ သၽွမ္းလူငယ္ဦးေဆာင္သည့္ စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ျဖစ္ၿပီး လာေရာက္ ေဟာေျပာမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ သၽွမ္းစာေပ ပညာရွင္ ဆရာလုံးစိုင္းဖွ၊ စာေရးဆရာ ဟင္း ကာယန္း၊ စာေရးဆရာ ခြန္ယုံးခ်ိဳ၊ ကာတြန္းဆရာ ဟန္ေလး၊ စိုင္းဦးခမ္း  ႏွင့္ နန္းေအမီ တို႔လာေရာက္ ေဟာေျပာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္ ။


“ ခုဖြင့္မယ့္ မူႀကိဳေက်ာင္းက ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြ တက္ေရာက္လို႔ရတယ္၊ သင္မယ့္ ဘာ သာရပ္က ဆရာေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တယ္၊ က်ေနာ္တို႔ စယ္လန႔္လူငယ္ထဲကဘဲ သူတို႔ သြားေလ့ လာထားတဲ့ဟာေတြ သင္ေပးမယ္ ။ သၽွမ္းဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာ နဲ႔ အဂၤလိပ္ဘာသာေတြေပါ့။ ဘယ္အရာကိုမဆို က်ေနာ္တို႔ စည္းလုံးရင္ ျဖစ္လာမွာဘဲ”ဟု  စိုင္းေမာဝ္းအြန္ ကေျပာသည္ ။


၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ပထမအႀကိမ္ စာေပေဟာေျပာပြဲမွ က်န္ရွိသည့္ ဘတ္ဂ်တ္မ်ားကို မူႀကိဳ ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ရန္ အျခခံလာျခင္း ႏွင့္ ယခုခ်ိန္တြင္ ဘတ္ဂ်တ္ပိုင္း၌ အခက္ခဲရွိေသာ္ လည္း အလွူရွင္ ေစတနာရွင္ထံ အလွူခံေနၾကေၾကာင္း သိရသည္ ။


ဆက္ဖတ္ရန္


လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားေကာင္းေဖာ္ေဆာင္မွုဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေရးစနစ္ရွိ ယူဆခ်က္တစ္ခုမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္အားေကာင္းရန္ အတြက္ လူထု အေျချပဳအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား အားေကာင္းရန္ လိုအပ္သည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဤယူဆခ်က္သည္ လူထုကနိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္သည္ ဆိုေသာ ယူဆခ်က္ကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရႏွင့္ နိုင္ငံေရးပါတီတို႔က စူးစိုက္လုပ္ေဆာင္နိုင္ျခင္း မရွိေသာ လူထုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆိုင္ရာ ကဏ္႑အလိုက္ အရပ္ဘက္မွ ေဆာင္ရြက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူထုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းမွေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္ေသာစြမ္းအား နည္းပါးသျဖင့္ လိုလားခ်က္တူရာလူမ်ားက အစုအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ကာ မိမိတို႔လိုလားခ်က္မ်ား ျပည့္ဝလာေအာင္ စုေပါင္းအား ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအစုအဖြဲ႕မ်ားကို လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း (Civil Society Organization- CSO) မ်ားအျဖစ္ေခၚေဝၚၾကပါသည္ ။


ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွစ၍ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား သမဂၢမ်ားႏွင့္ ဆရာသမဂၢ၊ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ားသည္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းဝင္ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕ အစည္းအမ်ားစုသည္ အစိုးရမဟုတ္ေ သာအဖြဲ႕အစည္း (Non-Governmental Organization) မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းတိုင္းကို အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တြင္ထည့္သြင္း သတ္မွတ္၍ေတာ့ မရပါ။ အေၾကာင္းမွာ အခ်ိဳ႕ေသာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း မ်ားသည္ နိုင္ငံဝန္ထမ္းအစိုးရဝန္ ထမ္းမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ဖြဲ႕ စည္းထားရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သာဓက အေနျဖင့္ လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္ဆရာသမဂၢမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤသမဂၢမ်ားသည္ နိုင္ငံဝန္ထမ္း မ်ားျဖစ္ၾကေသာ တကၠသိုလ္ဆရာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား ျခင္းျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆရာသမဂၢသည္ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္မေပးနိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ ဆရာဆရာမမ်ား၏ လူမွုအက်ိဳး စီးပြားဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား၊ လူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ ၀န္ထမ္းဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ေဆာင္ကာကြယ္ေပးေရ သာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရကို ကိုယ္စားမျပဳပဲ ဆရာဆရာမမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုအဓိကထားေဆာင္ရြက္ ေသာေၾကာင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕ အစည္းတစ္မ်ိဳးသာျဖစ္ပါသည္ ။


အလုပ္သမား၊ လယ္သမား သမဂၢမ်ားသည္ အလုပ္သမားလယ္သမားတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ေဆာင္ေပးေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လူထု အေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား သည္လည္း ၄င္းတို႔ကို္ယ္စားျပဳေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေရးႏွင့္ ထိရာက္ လြတ္လပ္ ေသာ ပညာသင္ၾကားနိုင္ခြင့္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရေသာ အစိုးရ မဟုတ္သည့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေ သာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အက်ိဳးစီးပြားကိုယ္စားျပဳေဖာ္ေ ဆာင္ ေပးေသာအဖြဲ႕ (Interest Groups) မ်ားဟုလည္းေခၚပါသည္ ။


အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားေကာင္းေဖာ္ေဆာင္မွု


စစ္မွန္ေသာ လူထု အေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိၿပီး ကိုယ္စားျပဳလုပ္ေဆာင္ျခင္း သည္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ား ေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဆရာဆရာမ၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားႏွင့္ အလုပ္သမားလယ္သမားတို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္အက်ိဳးမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ လုပ္ေဆာင္ရေလ့ရွိပါသည္။ ထိုကိစၥရပ္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ကိုယ္စားျပဳသမဂၢမ်ား၊ အဖြဲ႕မ်ားက ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေတာင္းဆိုမွုမ်ားျပဳေပးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ပါက ဆႏၵၿပ သပိတ္ေမွာက္ျခင္း နည္း လမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လာရပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ားကို ေကာင္းမြန္ လာ ေစမည္ျဖစ္သည္ ။


သတိျပဳရမည့္ခ်က္မွာလူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းတိုင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားေကာင္းကို ေဖာ္ ေဆာင္နိုင္ေသာအဖြဲ႕မ်ားမဟုတ္ပါ ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္ ။


အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားေကာင္းကို ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေသာအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔အနက္အေရးႀကီးဆုံး ေသာအခ်က္မွာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ ထားေသာ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ရမည္ ဟူေသာ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္ ။


အာဏာရွင္စနစ္လြမ္းမိုးေနေသာ၊ လြမ္းမိုးခဲ့ေသာ နိုင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရက ဖြဲ႕ေပးေသာ သို႔မဟုတ္ အစိုးရက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳေပးထားေသာ သမဂၢမ်ားႏွင့္ လူမွုေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားရွိပါသည္။ အာဏာရွင္ အစိုးရအဖြဲ႕ တို႔သည္ မိမိတို႔ ျပဳမွုလုပ္ေဆာင္ေသာ အလုပ္မ်ား၊ အျပဳအမွုမ်ားႏွင့္ မွုဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို မိမိတို႔က တစ္ေသြးတစ္သံတစ္မိန႔္ သေဘာ ျပဳမွုလုပ္ေ ဆာင္ ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းကိ္ု ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ ပုံေဖာ္ရန္အတြက္ လူထု အေျချပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားေလ့ရွိၾကသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ၄င္းတို႔အားေဝဖန္မွုျပဳလုပ္ပါက ထိုသို႔ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ႐ုပ္ျပသေဘာ ေဖာ္ျပကာ မိမိတို႔၏အာဏာရွင္ဆန္မွုကို ကာကြယ္ေျပာဆိုေ လ့ရွိၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရကဖြဲ႕ေပးထားေသာ၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအက်ိဳး ကို အျပည့္အဝ မေဆာင္ရြက္ပဲ အစိုးရအက်ိဳးကိုသာ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားသည္အတုအေယာင္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔ကို အဝါေရာင္အဖြဲ႕စည္း၊ အဝါေရာင္သမဂၢမ်ား (Yellow Unions) အျဖစ္တင္စားေခၚေဝၚၾကပါသည္ ။


ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ရွိ အလုပ္သမားလယ္သမား အဖြဲ႕မ်ားသည္ Yellow Unions မ်ားသာျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ ။


ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ကာလတြင္ ပညာေရး အာဏာပိုင္တို႔သည္ ဆရာဆရာမ်ားက လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဆရာသမဂၢႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားကို တန္ျပန္ရန္ႏွင့္ အာဏာပိုင္တို႔၏ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္မွုမ်ားကို ေထာက္ခံေသာ ဆရာ အဖြဲ႕၊ ေက်ာင္း သား အဖြဲ႕ရွိသည္ ဆိုသည္ကို ျပသနိုင္ရန္အတြက္ ဆရာအဖြဲ႕၊ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းရန္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့သည္ကို ၾကဳံခဲ့ရပါသည္။ အစိုးရ အစီအမံျဖင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္ သမဂၢမ်ားသည္ အဝါေရာင္ သမဂၢမ်ားအျဖစ္ သမုတ္ခံရမည္မွာ ဧကန္ပင္ျဖစ္ သည္ ။


ထို႔ေၾကာင့္ အဝါေရာင္သမဂၢမ်ား၊ အဝါေရာင္လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ျဖစ္မလာရန္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားေကာင္းျဖစ္ေစေရး အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္လာရန္အတြက္ လူထုအေၿခ ျပဳအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားတြင္ရွိရမည့္ အေရးႀကီးအခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါမည္။ ၄င္းတို႔မွာ (၁) က်င့္ဝတ္၊ လုပ္ေဆာင္မွုႏွင့္ အမ်ားကယုံၾကည္မွု (Ethnic, Performance and Trust)၊ (2) ကိုယ္စားျပဳမွုႏွင့္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမွု (Representation and Voice)၊ (၃) လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအတြင္း ဒီမိုကေရစီရွိမွု (In-House Democracy) ႏွင့္ (၄) လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအတြင္းတာဝန္ယူမွုတာဝန္ခံမွုရွိျခင္း (Structural Accountability) ဟူေသာအခ်က္တို႔ ျဖစ္ပါသည္ ။


က်င့္ဝတ္၊ လုပ္ေဆာင္မွုႏွင့္ အမ်ားကယုံၾကည္မွု (Ethic, Performance and Trust)


အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရာေကာင္းဆိုသည္မွာ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တည္ရွိမွုကို အေျခခံပါသည္။ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ ရာမ်ားရွိပါသည္။ ထိုက်င့္ဝတ္မ်ားသည္ မိမိ ကိုယ္စားျပဳေသာ လူမွုအသိုင္း အဝိုင္းက လိုအပ္ေနေသာ အရာျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းတို႔သည္ အမ်ား အက်ိဳး ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ဟူေသာ က်င့္ဝတ္တာဝန္ရွိပါသည္။ ထိုက်င့္ဝတ္ႏွင့္ တာဝန္ကို အမ်ားအက်ိဳးငွာေဆာင္ရြက္မွသာ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားကို ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္လာပါမည္ ။


ဥပမာလာဘ္စားမွုပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ အမ်ားက လိုလားေနေသာအရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအရာမ်ား ျဖစ္မလာေအာင္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္က လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးပါ သည္ ။


မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္က လိုက္နာေဆႊာင္ရြက္မွု (Performance) မရွိပါက မိမိတို႔ ကိုယ္စားျပဳထားေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနေသာ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ယုံၾကည္မွု (Trust) ကို ရရွိမည္မဟုတ္ေပ ။


ကိုယ္စားျပဳမွုႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမွု (Representation and Voice)


လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အမ်ားကယုံၾကည္ကိုးစားေစနိုင္ေသာအခ်က္ တစ္ခုမွာ ၄င္းတို႔ သည္ မိမိတို႔အမွန္တကယ္ ကို္ယ္စားျပဳေဖာ္ေဆာင္ စရာရွိသည္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ေဆာင္မွုရွိ ျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းတို႔သည္ ထိုသို႔ကို္ယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ေသာ စြမ္းရည္မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ မေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ယုံၾကည္ကိုးစားမွုမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးၿပီး အဖြဲ႕ကိုလည္း ပ်က္စီးေစနိုင္ပါသည္ ။


မိမိတို႔ပတ္ဝန္းက်င္၌ ထိုသို႔အဖြဲ႕အက်ိဳးကို မေဆာင္ရြက္ပဲ ကိုယ္က်ိဳး သာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာရွိသ ည္ကို ေတြ႕ရွိဖူးၾက မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္စားျပဳမွုကိစၥရပ္မ်ားကို သိရွိနိုင္ရန္အတြင္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းတို႔သည္ မိမိတို႔ကို္ယ္စားျပဳေသာအသိုင္းအဝိုင္း၏ အသံ (Voice) ကိုလည္းသိ ရွိေအာင္လုပ္ၿပီး အမ်ားသိေအာင္ အသံထုတ္ေဖာ္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္ ။


လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕စည္းမ်ားအတြင္း ဒီမိုကေရစီရွိမွု (In-House Democracy)


လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္မိမိတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းေရးကို ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္ သည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေႂကြးေၾကာ္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အထမ်ားကို လက္ေတြ႕တြင္ က်င့္သုံးမွု မရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ရာသက္ပန္ ဥကၠဌမ်ား အတြင္းေရးမွုးမ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အဖြဲ႕အတြင္း ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းမွုကို အားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္လို အပ္ပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ဒီမိုကေရစီ ျပန႔္ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သလို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားေကာင္းျဖစ္ေစေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ တရားမၽွတမွု၊ ပြင့္လင္း ျမင္သာမွုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ တာဝန္ယူမွုတာဝန္ခံမွု အေလ့အထမ်ားကိုလည္း ျပန႔္ပြားေစနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္ ။


လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းတာဝန္ယူမွုတာဝန္ခံမွုရွိျခင္း (Structural Accountability)


လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လိုအပ္ေနေသာကြက္လပ္တစ္ခုမွာ အဖြဲ႕အတြင္း တာဝန္ယူမွု၊ တာဝန္ခံမွု အားနည္းေနတတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ တာဝန္ယူမွုဆိုသည္မွာ မိမိအဖြဲ႕က အမ်ားထံမွ ယူထားေသာတာဝန္၊ အဖြဲ႕အတြင္း ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွုးစသည္ျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ယူရန္ရွိသည့္ တာဝန္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။ မိမိတာဝန္အေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္ရာမွ အျပစ္ျဖစ္ခဲ့ပါကလည္း တျခားသူ ကို မလြဲခ်ပဲ မိမိကတာဝန္ယူျခင္းသည္ တာဝန္ခံမွုျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မွုရလဒ္မ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ကလည္း ခံယူရမည္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လုပ္ေဆာင္မွုမ်ားအတြက္ ဆုေပး၊ ဒဏ္ေပးစနစ္ထားရွိလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ ။


အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားေကာင္းမ်ား ကို ျဖစ္ေစနိုင္ေ သာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္ ။


(ေဆာင္းပါးရွင္) စိုင္းခိုင္မ်ိဳးထြန္း


ဆက္ဖတ္ရန္


သၽွမ္း/ေျမာက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမွုလာေရာက္စစ္ေဆးေပးဖို႔ မစ္ယန္ဟီလီအား သၽွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးလွုပ္ရွားမွုမ႑ိဳင္ေတာင္းဆိုမန္မာနိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနေသာ မစၥယန္ဟီလီအား သၽွမ္းျပည္နယ္ရွိ စစ္မက္ျဖစ္ပြါးရာေဒသတြင္ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရဆဲျဖစ္ေသာ ေဒသခံလူထုဘ၀ ႏွင့္ အေျခအေနသိရွိနိုင္ေအာင္ကြင္း ဆင္း စစ္ေဆးၾကည့္ရွုေစလိုေၾကာင္း  သၽွမ္းလူ႔အခြင့္အေရး လွုပ္ရွားမွုမ႑ိဳင္မွ ေျပာဆိုလိုက္သည္ ။

 ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ ပန္မမီးေက်းရြာသားမ်ား စစ္ပြဲဒဏ္ခံရပုံတခ်ိဳ႕ (Photo: SHRF)

သၽွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရ တပ္မေတာ္မွ ဂ်က္ေလယာဥ္ျဖင့္ ရပ္ရြာ အ တြင္း ပစ္ခတ္မွုေၾကာင့္ ေဒသခံ ၃ ဦး လက္နက္ႀကီးဒဏ္ထိခိုက္ေသဆုံးရမွု၊ ၇ ဦးဒဏ္ရာရရွိမွု အ ေပၚ  ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ကမၻာ့ကုလ လူ႔အခြင့္သၽွမ္းအေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီလီ အေနျဖင့္ လာေရာက္စစ္ေဆးၾကည့္ရွုေပးဖို႔ရန္ လူ႔အခြင့္ အေရးလွုပ္ရွားမွု မ႑ိဳင္မွ ေၾကျငာ ခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆို လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။


“ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ မစ္ယန္ဟီလီ ျမန္မာနိုင္ငံကိုေရာက္ရွိေနခ်ိန္မွာ  က်ေနာ္တို႔သၽွမ္းျပည္နယ္ထဲကစစ္မက္ျဖစ္ပြါးရာေဒသက (ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ နယ္၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ဘက္က) လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရမွုေတြကို ကြင္းဆင္းၾကည့္ျမင္ ေစ့ခ်င္တယ္။ ဒီတေခါက္သူမရဲ့ခရီးစဥ္က သၽွမ္းျပည္မပါတာကိုစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတယ္။ ျမန္ မာနိုင္ငံကို ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေရာက္ရွိခဲ့ေပမယ့္ သၽွမ္းျပည္ နယ္က စစ္မက္ေၾကာင့္အက်ည္းတန္႐ုပ္ဆိုးေနမွုဟာ ယေန႔တိုင္ေျပာင္းလဲမွုမရွိေသးဘူး ဆက္လက္႐ုပ္ဆိုးေနပါေသးတယ္။ ကမၻာ့လူသားအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္ တို႔သၽွမ္းျပည္သူလူထုကိုလည္း ကမၻာသူကမၻာသားမ်ားနည္းတူ အခြင့္အေရး ရရွိေစခ်င္တယ္ ” - ဟု SHRF မွ စိုင္းေဟာ္ရွဲန္ ကေျပာသည္ ။


သၽွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ပန္မမီးေက်းရြာတြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ မနက္ ၈ နာရီက TNLA တပ္ဖြဲ႕ရွိရာ ပန္မမီးရြာႏွင့္တမိုင္ခန႔္အကြာရွိ လြယ္ယိန္ ေတာင္ သို႔ ဂ်က္ေလယာဥ္မွ ဗုံးမ်ားပစ္ခ်ရာ ပန္မမီးရြာရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ လူေနအိမ္ေပၚ က်သျဖင့္ ေက်ာင္းထိခိုက္ပ်က္စီး လူထု ၃ ဦးေသ ၇ ဦးအျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း လူ႔အခြင့္ အေရးမ႑ိဳင္၏ ေၾကျငာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္ ။


“ အႀကီးက်ယ္ဆုံးလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွုခံရတဲ့ျဖစ္ရပ္ထဲကတခုျဖစ္တယ္။ လက္နက္ႀကီး ေတြဟာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနဲ႔ လူေနအိမ္ေတြအေပၚတည့္တည့္က်ေရာက္တယ္။ လူထု ၃ ေယာက္ ေနရာမွာတင္ပြဲခ်င္းၿပီးေသတယ္။ ကိုယ္ဝန္ ၈ လ နဲ႔က်န္ရစ္တဲ့ဇနီးျဖစ္သူကလည္း ေျခေထာက္တ ဖက္ျဖတ္ရတယ္။ အသက္ ၆ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးတေယာက္ဒဏ္ရာအႀကီး အက်ယ္ရတယ္။ နိုင္ငံေရးျပႆနာေတြေျဖရွင္းဖို႔လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီျဖစ္ရပ္မ်ိဳးထပ္မျဖစ္ေအာင္ အစိုးရဘက္က ေနတျပည္လုံးအပစ္ရပ္ေရးေၾကျငာေပးဖို႔တိုက္တြန္းခ်င္တယ္။ ” - ဟု စိုင္းေဟာ္ရွဲန္ က သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္အားေျပာသည္ ။


ပန္မမီးေက်းရြာတြင္အိမ္ေၿခ ၁၀၀ ခန႔္ရွိၿပီး ေဒသခံလူထုလူဦးေရ ၃၀၀ ခန႔္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ေညာင္ပင္လွရြာအေျခစိုက္ ခမရ ၅၀၆ တပ္ ႏွင့္ ေဒသတြင္းလွုပ္ရွားေနသည့္ တအာင္းလက္နက္ ကိုင္တပ္တို႔ ၂၀၁၆ ခု ဒီဇင္ဘာလ ေႏွာင္းပိုင္းက ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုတဖန္ ျပန္လည္ျပင္းထန္ လာၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ဂ်က္ေလယာဥ္အသုံးျပဳရသည့္အေျခအေနအထိျဖစ္ခဲ့ရသည္ ။


လက္နက္ႀကီးက်ည္ထိမွန္ေသဆုံးေသာေဒသခံရြာသား ၃ ဦး၏ ႐ုပ္အေလာင္းအား ထိုေန႔ည ၇ က ပင္  ခမရ ၅၀၆ တပ္က ရြာသား ၆ ဦးအား သယ္ေဆာင္ေစကာ ပန္လန္းရြာသုသာန္သို႔ျမဳပ္ႏွံခိုင္း လိုက္ေၾကာင္း၊ က်ည္စ ထိမွန္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၃ ပါးႏွင့္ ရြာသူ ၂ ဦး (တဦးမွာ ကိုယ္ဝန္ ၈ လ ရွိ) ႏွင့္ ရြာသား ၁ ဦး ကေလး တဦးတို႔အား နမ့္ခုံးပရဟိတအသင္းက လာေရာက္သယ္ေဆာင္ ကာ လားရွိုးေဆး႐ုံသို႔ေဆာင္ေဆးကုသရေၾကာင္း ၊ ကိုယ္ဝန္သည္မွာ ညာေျခေထာက္ျဖတ္ေတာက္ ရ သည္အထိျဖစ္ရေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္ ။


ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ကလည္း နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕တြင္ အစိုးရတပ္ ႏွင့္ TNLA တပ္တို႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုျဖစ္ပြါးရာ လက္နက္ႀကီးက်ည္ေၾကာင့္ ဟိုေခ်ာင္းေက်းရြာေန ေက်ာင္းေနအရြယ္ အသက္ ၇ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးသူငယ္ တဦးေသဆုံးၿပီး ရြာသား ၁၀ ေက်ာ္ဒဏ္ရာရမွု ျဖစ္ပြားခဲ့ပါေသးသည္ ။ဆက္ဖတ္ရန္


ပင္လုံ ၿပီး ပင္လုံ (သို႔မပာုတ္) ျပည္ေထာင္စုသေဘာတရားမွ လက္ေတြ႕သို႔၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီးသည့္ေနာက္ တြင္ျမန္မာနိုင္ငံေရးအခင္းမ်ားေတာ္အတန္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေျပာင္းလဲလာေသာ အခင္းအက်င္းမ်ားအနက္ ဒုတိယပင္လုံညီလာခံေခၚ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီ လာခံတရပ္ကို ေခၚယူေဖာ္ေဆာင္နိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကျခင္းသည္လည္းတခုအပါအဝင္ ျဖစ္ရာ ျပည္တြင္းျပည္ပ စိတ္ဝင္စားမွုအမ်ားဆုံးရရွိေနေသာ ကိစၥတရပ္ျဖစ္ေနေပသည္။ယင္းႀကိဳး ပမ္းမွုကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္တိုင္ရင္းသားနိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ားက စတင္၍ ဦးေဆာင္တင္သြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပုဂၢိဳလ္အရ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ၾကေပသည္ ။


ယင္းကဲ့သို႔ဒုတိယပင္လုံညီလာခံပာူ၍ ေခၚယူက်င္းပနိုင္ရႀကိဳးပမ္းမွုကို လြတ္လပ္ေရးအႀကိဳေခတ္ ၁၂၊ ၂၊ ၁၉၄၇ တြင္ေအာင္ျမင္စြာ ေခၚယူက်င္းပနိုင္ခဲ့ေသာ ကမၻာေက်ာ္ ပထမ ပင္လုံညီလာခံႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္ကိုဥပေဒရွုေဒါင့္မွ ျမန္မာနိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီကဤေဆာင္းပါးျဖင့္ တင္ျပသြားရန္ရည္ရြယ္ပါသည္ ။


ေရွးဦးစြာ ပထမပင္လုံညီလာခံ၏ခိုင္မာမွု၊ ကိုယ္စားျပဳမွုအျပင္ ညီလာခံ၏ ရလဒ္ျဖစ္ေသာပင္လုံ စာခ်ဳပ္၏တရားဝင္ျပစ္မွုကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေလ့လာနိုင္ပါသည္ ။


၁။ ဥပေဒရွုေဒါင့္အရ ကိုယ္စားျပဳမွုႏွင့္ တရားဝင္မွု

(က) လုပ္ပိုင္ခြင့္ (Mandate)

ပထမပင္လုံညီလာခံတြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေသာ အင္အားစု (stakeholder) မ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သာရွိသည္ပာု ဆိုနိုင္သည္။ ပထမတစ္ဘက္မွာၿဗိတိသၽွကိုလိုနီ အစိုးရက သီးျခားဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္း၍အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခ်မွတ္ထားေသာခ်င္းေတာင္တန္းေဒသ၊ ကခ်င္နယ္ျခားေတာင္တန္းေဒသအင္အားစုႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္၊ ကရင္ႏွင့္ မြန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ၀င္ေသာ ျမန္မာျပည္မ (Burma Proper) အစိုးရက တဖက္လက္ မွတ္ေရးထိုး သေဘာတူၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္သေဘာတူခ်က္တြင္ပါ၀င္လက္မွတ္ေ႐ုး ထိုးေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ (Mandate) အျပည့္အဝရွိၾကေၾကာင္းေတြ႕ရရွိရပါသည္။

(ခ) တရားဝင္မွု (Legitimacy)

ပထမပင္လုံညီလာခံအၿပီးရရွိေသာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းသည္ လူမ်ိဳးေရး၊ အမ်ိဳးသားေရးအရစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ျခင္းမပာုတ္ဘဲ နယ္ေျမမ်ား၏ေပါင္းစည္းျခင္း (Territorial Integrity) မွာ အစိကျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု စတင္ဖြဲ႕သည့္မူႏွင့္ေျပာလၽွင္ သီးျခားတည္ရွိေနေသာနယ္ေျမမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လြတ္လပ္ေသာသေဘာဆႏၵေလ်ာက္ လာေရာက္ပူးေပါင္း၍ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ျခင္း (Principle of Coming Together) ပာုဆိုနိုင္သည္။ ဥပမာ အားျဖင့္အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုစတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္က မူလ (၁၃) ျပည္နယ္ လာေရာက္ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ ယခုျပည္နယ္ (၅၀) ထိ တိုးပြားလာျခင္းတို႔မွာ (Coming Together) မူအရျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္နယ္ေျမကိုအေျခခံေသာ နယ္ေျမကိုယ္စားျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္နိုင္ငံေရးအရ တရားဝင္မွု (Political Legitimacy) အျပည့္အဝရွိသည္ပာု ဆိုနိုင္သည္။ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ကူးေျပာင္းေရး ကာလတရပ္ (Transition Period) အတြက္ လိုအပ္ေသာ အမ်ိဳးသားလုံးဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ (National Accord) တခုျဖစ္သည္ပာုလည္းဆိုနိုင္သည္။

၂။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း (Implementation of the Panglong Agreement)

(က) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျခင္း (Drafting a Constitution)

ပထမပင္လုံညီလာခံ၏ ရလဒ္ျဖစ္ေသာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္သည္ ကိုယ္စားျပဳမွုႏွင့္ တရားဝင္မွု အျပည့္အဝရွိသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္းယင္းစာခ်ဳပ္ပါသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးအႀကိဳကာလ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေရးဆြဲျပ႒ာန္း အတည္ျပဳခဲ့ရေသာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေရာင္ျပန္ပာပ္ျခင္းမရွိ႐ုံမက ဆန႔္က်င္ကြဲလြဲေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္လာခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ပင္လုံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ လြတ္လပ္ေရးအရ ယူနိုင္ေရးအတြက္ရည္မွန္း၍ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေနစဥ္ကာလအတြင္းမွာပင္ ျမန္မာျပည္ကိုယ္စားတာဝန္ခံ၍ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံခံရ၍ က်ဆုံးသြားရျခင္းမွာလည္း ပင္လုံစာခ်ဳပ္ပါသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပ်က္ကြက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံတရပ္လည္းျဖစ္ေပသည္။

(ခ) ျပည္ေထာင္စုစနစ္သို႔ ဦးတည္မွုမရွိျခင္း (Non Approach to Union System)

ပထမ ပင္လုံညီလာခံ၏ ရလဒ္ျဖစ္ေသာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအား ျပည္ေထာင္စုစနစ္ (Union System) ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ ရည္မွန္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအမည္ခံ၍ အႏွစ္ေသာရအားျဖင့္ တျပည္ေထာင္စနစ္ (Unitary System) ကိုလက္ေတြ႕က်င္သုံးခဲ့ၾကေၾကာင္းေအာက္ေဖာ္ျပပါ သမိုင္းအေထာက္အထားအရ သိသာထင္ရွားပါသည္ ။


၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ လြတ္လပ္ေရးရသည့္ေန႔ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၄) ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အာဏာသက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပ႒န္းထားသည္ ။

အခန္း(၁)နိုင္ငံဖြဲ႕စည္းပုံ
ပုဒ္မ(၁) ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ သမတနိုင္ငံျဖစ္သည္။ ထိုနိုင္ငံကို “ျပည္ေထာင္ျမန္မာနိုင္ငံ” ပာုေခၚရမည္ ။


ယင္းပုဒ္မ(၁) တြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံပာု ေဖာ္ျပထားျခင္းမွလြဲ၍ ေနာင္မည္သည့္အခန္းတြင္မွ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါ၀င္မွုလုံးဝမရွိေတာ့သည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္ ။


၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ(၃) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲႀကီးျဖင့္ အတည္ျပဳျပ႒န္း လိုက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ -

အခန္း(၁)နိုင္ငံေတာ္
ပုဒ္မ(၁)ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္သည္ လုပ္သားျပည္သူတို႔၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္လြတ္လပ္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္နိုင္ငံျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေတာ္ကို ျပည္ေထာင္        စုဆိုရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ပာုေခၚတြင္ေစရမည္။

ယင္းပုဒ္မ(၁)တြင္ ျပည္ေထာင္စုပာူေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မွလြဲ၍ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကိုေဖာ္ျပသည့္ၿပ ႒ာန္းခ်က္မ်ား မေတြ႕ရွိရ႐ုံမၽွမက ျပည္ေထာင္စုစနစ္၏ ဆန႔္က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာတပါတီနိုင္ငံေရး စနစ္ကို ပုဒ္မ(၁၁) တြင္ျပ႒န္း ထားျခင္းျဖင့္လည္္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္တရပ္စနစ္ကို ပုဒ္မ(၃၂) တြင္ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း တျပည္ေထာင္စနစ္သို႔သာမကတပါတီစနစ္သို႔ ဦးတည္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရေပသည္ ။


၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲႀကီးျဖင့္ အတည္ျပဳျပ႒န္းသည္ ပာုေၾကညာၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ေခၚယူမည့္ ပထမရက္တြင္ အာဏာသက္ေရာက္ေစမည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္ ။


အခန္း(၁)နိုင္ငံေတာ္ အေျခခံမူမ်ား
နိုင္ငံေတာ္
ပုဒ္မ(၂)နိုင္ငံေတာ္ကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဟု ေခၚတြင္ရမည္။
ပုဒ္မ(၈) နိုင္ငံေတာ္ကို ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာင္သည္ ။


ယခုကဲ့သို႔ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္ေထာင္စုပာူ၍ နိုင္ငံအမည္တြင္ ထည့္သြင္း ထား႐ုံမၽွမက သီးျခားပုဒ္မတခုျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ (Union System) ကို က်င့္သုံးသည္ပာု ျပ႒ာန္း ခ်က္ပါရွိျခင္းမွာ ယင္း ၁၉၄၇ ႏွင့္ ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတို႔ႏွင့္ ကြာျခားမွုပင္ျဖစ္ သည္ ။


သို႔ေသာ္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အႏွစ္သာရအပိုင္း (Substance) ကိုျပန္ၾကည့္လၽွင္ အေျခခံမူမ်ား၌ တပ္မေတာ္ကနိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မွုအပိုင္းတြင္ တာဝန္ယူျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၌ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္မလိုဘဲ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေန ရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏွုန္းရရွိေစျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တပ္မေတာ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးထားေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ကေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရရွိေစရန္စီမံထားျခင္းစေသာအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္ ဆန႔္က်င္ကြဲလြဲေနသည္ကို သုံးသပ္ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္ ။


ထိုေၾကာင့္ပထမ ပင္လုံညီလာခံ၏ ရလဒ္ပင္လုံစာခ်ဳပ္ပါ သေဘာသူညီခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပ်က္ကြက္႐ုံမၽွမက ဆန႔္က်င္ဘက္သို႔ဦးတည္၍ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ မပာုတ္ေသာ၊ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္ ဆန႔္က်င္ေသာ၊ တျပည္ေထာင္စုစနစ္၊ တပါတီစနစ္ႏွင့္အာဏာရွင္စနစ္တို႔ကိုသာလ်င္ ဦးတည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေၾကာင္း သုံးသပ္ျပလိုက္ရမည္ ။


ယခုကဲ့သို႔ ပထမပင္လုံညီလာခံ၊ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ႏွင့္တကြ လြတ္လပ္ေရးအႀကိဳကာလ တြင္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခဲဥပေဒႏွင့္ ၎၏ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား (၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအထိ) ကိုသုံးသပ္တင္ျပၿပီးေနာက္ ယခုဆက္လက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ဒုတိယပင္လုံညီလာခံ (၀ါ) ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလားအလာ မည္သို႔ရွိသည္ကို ဥပေဒရွု႔ေဒါင့္အျမင္ျဖင့္ ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္ ။


၁။ ကိုယ္စားျပဳမွုႏွင့္ တရားဝင္မွု

(က) ကိုယ္စားျပဳမွု (Mandate)

ယခုက်င္းပရန္ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ဒုတိယပင္လုံညီလာခံသို႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ၾကမည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အင္အားစုမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမွုေနအထားသည္ ပထမအႀကိမ္ပင္လုံညီလာခံကိုယ္ စားလွယ္မ်ားေလာက္ ကိုယ္စားျပဳမွု ခိုင္မာမည္မပာုတ္ဘဲ ကိုယ္စားျပဳမွုအခိုင္အမာႏွင့္ တက္ေရာက္နိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိၾကလိမ့္မည္ပာု ခန႔္မွန္းရသည္။ အခ်ိဳ႕ကလူကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ ျခင္းမပာုတ္ဘဲေခတ္မီဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကမည္ပာုလည္းၾကား သိေနရသျဖင့္ကိုယ္စားျပဳမွုအေန အထား ပိုမို၍အားေပ်ာ့သြားနိုင္သည္ပာုသုံးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္နယ္ေၿမ (territory) ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းနယ္ေျမအ တြင္းရွိျပည္သူလူထုကိုေသာ္လည္းေကာင္း ကိုယ္စားျပဳ၍ တက္ေရာက္နိုင္မည့္ကို္ယ္စားလွယ္ မည္မၽွရွိနိုင္သည္ကိုမွန္းဆရန္မလြယ္ကူပါ ။


(ခ) တရားဝင္ျဖစ္မွု (Legitimacy)

ယင္းကဲ့သို႔ကိုယ္စားျပဳမွု ပီပီျပင္ျပင္မရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု ပါ၀င္တက္ေရာက္သည့္ညီ လာခံတရပ္၏တရားဝင္ျဖစ္မွုကို လည္းသတိႀကီးစြာထား၍ သုံးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပထမပင္လုံညီလာခံ၏ ခိုင္မာေသာ ကိုယ္စားျပဳ မွုေၾကာင့္တရားဝင္မွွုရွိေသာ ညီလာခံျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရလဒ္အျဖစ္ ပင္လုံသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဒုတိယပင္လုံညီလာခံ၏ တရားဝင္မွုအဆင့္အတန္းကို မွီတည္၍ ရလဒ္၏ခိုင္မာမွုကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရ မည္ျဖစ္သည္ ။


ဒုတိယပင္လုံညီလာခံသည္ စိတ္တူကိုယ္တူ (Like-minded) ေခါင္းေဆာင္မ်ား စုေပါင္းေဆြးေႏြးျခင္းမၽွသာဆိုလၽွင္ သေဘာထားစုစည္းမွု (Opinion Pool) အဆင့္ခန႔္သာ ရရွိနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍နိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္တရပ္သို႔မပာုတ္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္တရပ္ထားရွိ၍ ယင္းပန္းတိုင္သို႔ေရာက္ရွိေရး အဆိုျပဳေဆြးေႏြးမွုမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အၿပီးသပ္သေဘာတူခ်က္တရပ္ကို အခိုင္အမာရွိနိုင္သည္ပာုဆိုလၽွင္ ညီလာခံ၏ တရားဝင္မွုပိုမို ခိုင္မာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္ ။


သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္အထိ ဒုတိယပင္လုံညီလာခံ၏ အဆုံးသတ္ရည္မွန္းခ်က္ (Ultimate goal) ဘာလဲဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ဒုတိယပင္လုံညီလာခံ၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ပါလီမန္ေခၚယူေရး၊ယွဥ္ၿပိဳင္အာဏာထူ ေထာင္ေရးတို႔မပာုတ္ေၾကာင္း ကိုမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရွိနိုင္ၿပီးျဖစ္ပါသည္ ။


တခ်ိန္တည္းမွာ ဒုတိယပင္လုံညီလာခံတြင္တပ္မေတာ္အင္အားစု ပါ၀င္နိုင္မွုကို ပိတ္ပင္ထားျခင္းမ ရွိေၾကာင္း NLD ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးဉာဏ္ဝင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒုတိယပင္လုံညီလာခံ ေခၚယူရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္ေပးထားေသာ တပ္မေတာ္အင္အားစု၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားပါ၀င္သည့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ (သုံးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ) အတြက္ လမ္းစရွာရန္ရည္မွန္းထားသလားပာူ ၍လည္းစဥ္းစားစရာျဖစ္သည္ ။


အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ပာူ၍ ရည္မွန္းခ်က္ထားသည္ဆိုလၽွင္ ေယဘုယ်က်လြန္းၿပီး ညီလာခံ၏ အၿပီးသတ္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိနိုင္ေရးအတြက္ အခက္အခဲေတြ႕နိုင္ေပသည္ ။


အေျခခံအားျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳမွု မည္သို႔ပင္ရွိေစကာမွုဒီမိုကေရစီအားစုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေျခအေနေပးလၽွင္ အင္တိုက္အားတိုက္ ပါ၀င္တက္ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္ပာု ေမၽွာ္လင့္ရေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔တိုင္ရင္းသားအင္အားစုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္လာမွုေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးဟူေသာ နိုင္ငံေရးမွန္းခ်က္ကို ညီလာခံ၌တင္သြင္းလာနိုင္သည့္ အေျခအေနရွိေပသည္။ ယင္းတင္သြင္းခ်က္ကို ညီလာခံ၏ ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါက ညီလာခံရလဒ္သည္ စစ္မွန္သည့္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး သေဘာတူခ်က္ျဖစ္လာနိုင္သည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္လာလ်င္ ပထမပင္လုံညီလာခံ၏ သေဘာတူခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္မွု (In line) ရွိသည္ပာု ဆိုနိုင္ေပလိမ့္မည္ ။


ထို႔ေၾကာင့္ဒုတိယပင္လုံညီလာခံ၏ တရားဝင္ျဖစ္မွုႏွင့္ ညီလာခံရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳမွုဆိုသည့္ ကိစၥႏွစ္ရပ္တြင္ ေျဖရန္ခက္ခဲေသာ ေမးခြန္းႏွစ္ရပ္မွာ တပ္မေတာ္အင္အားစုမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္မွု ရွိ/မရွိ  ႏွင့္ ညီလာခံရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳမွု ရွိ/မရွိ  တို႔ျဖစ္သည္ ။


၂။ သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အဆိုျပဳခ်က္

(က) သုံးသပ္ခ်က္

ဒုတိယပင္လုံညီလာခံေခၚယူရျခင္းမွာ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္မ်ား ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာေၾကာင့္ ၎ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ထြန္းကားလာေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကို ဦးတည္၍ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဒုတိယပင္လုံညီလာခံ ေခၚဆို႔ျခင္းျဖစ္သည္ပာုလည္းေကာက္ခ်က္ခ် လ်င္ မွားမည္မထင္ပါ ။


သို႔ေသာ္ကြာျခားမွုတခုမွာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုစဥ္က နယ္ေျမမ်ား လာေရာက္ပူးေပါင္း မွု (Principle of coming together) မွု ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအေနအထားမွာ ယင္းမူႏွင့္ မကိုက္ညီ ေတာ့ပါ။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္နိုင္မွု မရွိခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားတန္းတူညီမၽွမွု မရရွိေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သည္ လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္နိုင္ငံတနိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံတခုလည္းျဖစ္လာခဲ့့ၿပီးျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕ဘဝတြင္လည္း ေၾကနပ္မွုရွိသည္ မရွိသည္ကို အပထား၍ ဗမာအပါအဝင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ အတူတကြေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီးလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ျပန္လည္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ၾကမည္ဆိုလ်င္ တန္းတူမွုေအာက္တြင္ အတူတကြေနထိုင္နိုင္ေရး (Principle of holding together) မူအရ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤမူအရ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ၾကမည္ဆိုလ်င္ အခ်ဳပ္အျခာအဏာ (Sovereignty Power) ကို ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံအဆင့္က က်င့္သုံး၍ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အပ္ႏွင္းေသာ တနည္း ဆိုရေသာ္ ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္မပါေသာ အမ်ိဳးသားကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရး (The rights of National Self-determination) ကို က်င့္သုံးေစရမည္ျဖစ္သည္ ။


ယင္းကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးကို အာမခံနိုင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုသာလၽွင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွုႏွင့္ သာယာဝေျပာမွုကို ေဖာ္ေဆာင္ေအာင္ျမင္နိုင္မည္ျဖစ္ေပ သည္ ။


(ခ) အႀကံျပဳခ်က္

ဒုတိယပင္လုံညီလာခံသည္ အယူအဆမ်ား စုစည္းျခင္းအဆင့္ထက္ သာလြန္ရန္လိုအပ္ေပသည္။ ကိုယ္စားျပဳမွုအားေကာင္းေသာ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုပါ၀င္တက္ေရာက္နိုင္ေရးကိုႀကိဳးပမ္းသင့္ သည္။ ပထမပင္လုံညီလာခံႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေစရန္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ ေရးကို ညီလာခံရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းသင့္သည္ ။


တရားမၽွတေသာ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ေသာ ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္ေအာင္ျမင္နို္င္ မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ေသာ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုကို ေဖာ္ေဆာင္ ေအာင္ျမင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။


ဤစာတမ္းသည္ ေလာကပါလဥပေဒေရးရာ စာေစာင္အမွတ္စဥ္ (၃ဂ)၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွျဖစ္ပါသည္။ခြန္ဗြာ မွာ ဗိုလ္မွူးႀကီး ခြန္ဥကၠာ၏ ကေလာင္အမည္ျဖစ္ပါသည္ ။


ေဆာင္းပါးရွင္(ခြန္ဗြာ)
ဆက္ဖတ္ရန္


ျပည္ေထာင္စုလမ္းမေပၚရွိ သိႏၷီေရပူဂိတ္ ျပန္ဖြင့္မည့္ကိစၥ ကုန္သည္အသင္းမ်ားစတင္ကန႔္ကြက္မန္မာ - တ႐ုတ္ ေပါင္းကူးသည့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမေပၚ ရွိ သၽွမ္းျပည္ေျ မာက္ပိုင္း သိႏၷီေရပူဂိတ္အား လာမည့္ တနလၤာေန႔တြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္ NLD အစိုးရ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသအတြင္း ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၊ ယာဥ္အသင္း၊ သစ္သီးဝလံအသင္းမ်ားက သေဘာထားမ်ား ယေန႔ အသီး သီး ထုတ္ျပန္ကန႔္ကြက္ၾကသည္ ။


ထုတ္ျပန္ကန႔္ကြက္မွုတြင္ - သစ္သီးဝလံကုန္စည္ဒိုင္အသင္းက သိႏၷီၿမိဳ႕ ေရ ပူဂိတ္ စစ္ေဆးေရး စခန္း အား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည္ဆိုပါက ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မည့္ျပႆနာ၊ ကုန္က်စရိတ္ပိုမ်ားလာမည့္ၿပ ႆနာ၊ လမ္းခရီးၾကန႔္ၾကာ မည့္ျပႆနာမ်ား တဆက္တည္းျဖစ္ေပၚမည္ျဖစ္သျဖင့္ မဖြင့္လွစ္သင့္ ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္အပင္ခံ ႐ုံးသို႔ လိပ္မူကာ ယေန႔ ၁၂၊ ၁၊ ၂၀၁၇ ကစာမ်ားေပးပို႔ခဲ့သည္ ။


ထို႔အတူ မူဆယ္ - ၁၀၅ မိုင္ ယာဥ္၊ ယႏၲယား တင္သြင္းသူမ်ား အသင္းက လည္း - အဆိုပါ ေရပူအျမဲ တမ္းစစ္ေဆးေရးစခန္းအား ျပန္လည္ဖြင့္ လွစ္ မည္ဆိုပါက ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မွုေၾကာင့္ ပုပ္သိုး လြယ္ ေသာကုန္ ပစၥည္းမ်ား၊ ကုန္စိမ္းမ်ား ပ်က္စီး ဆုံးရွုံးမွု မ်ားျပား နိုင္ေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း မူဆယ္ - နမ့္ခမ္းကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းထံ ကန႔္ကြက္သည့္ စာမ်ားေပးပို႔ ခဲ့သည္ ။


ခြါညိဳသစ္သီးပြဲ႐ုံပိုင္ရွင္ စိုင္းခင္ေမာင္ က - “ ဒါက ကုန္သြယ္မွု အတား အဆီးတခုဘဲ။ ဒီဂိတ္ႀကီးကိုၿပီးခဲ့ တဲ့အစိုးရက လႊတ္ေတာ္ရဲ့ သေဘာ တူညီခ်က္ယူၿပီးေတာ့ ပိတ္ထားတာ။ ဒါကျပည္သူလူထုလိုအပ္ ခ်က္အရ ပိတ္ထားတာ။ ဒါမယ့္အခု ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းကဘဲ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနက ဒီဂိတ္ဖြင့္မယ့္ အေၾကာင္းကိုလာၿပီးအသိေပးတဲ့အေနနဲ႔လာေျပာသြားတာ။ ဒါမယ့္ဒီဂိတ္ကမရွိသင့္ေတာ့ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆို လမ္းေၾကာပိတ္ဆို႔ မွုမၾကာ ခဏျဖစ္ေနတယ္ ဒီလမ္းေၾကာင္းက။ ဒီဂိတ္ဖြင့္လိုက္ရင္ လမ္းေၾကာ ပိတ္ဆို႔မွုကပိုဆိုးသြားမယ္။ ဝန္ထမ္းေတြကလဲ တရားဝင္ေကာက္ခံ တဲ့ေငြေကာ မတရားတဲ့ နည္းနဲ႔ေကာက္ခံတဲ့ေငြေကာ ရွိလာမွာဘဲ” - ဟု ေျပာသည္ ။


အဆိုပါျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည့္ ေရပူဂိတ္ အျမဲတမ္း စစ္ေဆးေရးစခန္း နိုင္ငံတကာကြယ္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းအရ ရွိသင့္ရွိထိုက္သည့္ဂိတ္ စခန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္နယ္စပ္ သၽွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေရပူဂိတ္စခန္းအျပင္ ထိုင္းနိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ - ျမဝတီၿမိဳ႕မွ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းပိုင္းသို႔ ဝင္သည့္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚရွိသည့္ မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕ မရမ္းေခ်ာင္ ဂိတ္စခန္းလည္း ၿပိဳင္တူ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း - ေရပူအျမဲတမ္း စစ္ေဆးစခန္းတြင္ တာဝန္က်မည့္ အေကာက္ ခြန္ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွူး ဦးသက္စိုးေအာင္က သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္သို႔ေျပာသည္ ။


စစ္အစိုးရ ဖြင့္လွစ္စစ္ေဆးသည့္ အဆိုပါ နာမည္ႀကီး ဂိတ္စခန္းႏွစ္ခုသည္ လူထုေတာင္းဆိုခ်က္အရ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ရ ရက္ေန႔ တြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ပယ္ဖ်က္ထားရမွ ယခု NLD အစိုးရမွ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္ႀကိဳးပမ္းလာျခင္းျဖစ္သည္ ။


ဆက္ဖတ္ရန္


သၽွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ မၾကာခင္ျပဳလုပ္မည္သၽွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ လူထု ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ အႀကိဳျပင္ဆင္ညႇိႏွိုင္းသည့္ အလုပ္ ႐ုံေဆြး ေႏြးပြဲကို ဇန္နဝါရီ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ သၽွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ သၽွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။


“ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုတာ အခုလာမယ့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ဆက္လက္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္လုပ္မယ့္ အစည္းအေဝးမွာ တင္ျပနိုင္ဖို႔အတြက္ သၽွမ္းလူမ်ိဳး အကုန္ လုံးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ လူမ်ိဳးအလိုက္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ ေဒသအလိုက္ ဆိုတာရွိတယ္၊ အေၾကာင္း အရာ အလိုက္နဲ႔ ေဒသအလိုက္ ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ လုပ္လို႔မရဘူး။ EAO နဲ႔ နိုင္ငံေရးပါတီေတြ လုပ္နိုင္တာက ေတာ့ လူမ်ိဳးအလိုက္ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာဘဲ လုပ္လို႔ရမယ္။ အဲ့ဒီေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ က်ေနာ္တို႔လုပ္မွာ နိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရး၊ လူမွုေရး၊ ေျမယာ နဲ႔ သဘာဝ သယံဇာတ၊ လုံျခဳံေရး အဲ့လုံၿခံဳေရးကိစၥက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေဆြးသာေဆြးေႏြးၿပီးတယ္ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကဘဲ ႀကီးၾကပ္ၿပီးလုပ္သြား မွာ အဲ့ဒါေတြကို လူထုရဲ့ သေဘာထား ရယူနိုင္ေအာင္လို႔ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးတဲ့ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြး ပြဲ အႀကိဳညႇိုႏွိုင္းေဆြးေႏြးပြဲလုပ္မွာပါ”ဟု CSSU အတြင္းေရးမွူးမ်ားအဖြဲ႕ဝင္၊ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိုႏွိုင္းမွု ေကာ္မတီဝင္ ၊ က်ားေခါင္းပါတီေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ စိုင္းလိတ္ ကေျပာသည္ ။


အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၂၃ မွ ၂၇ ရက္ေန႔ထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းလိုင္ပါတီ ႏွစ္ပါတီ ႏွင့္ သၽွမ္းျပည္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕၊ မ်ိဳးဆက္သစ္သၽွမ္းျပည္၊ Tai Youth Network (TYN) ၊ Tai Youth Organization (TYO ) ႏွင့္ သၽွမ္းစာေပယဥ္ေက်းမွုမ်ားအျပင္ CSSU အဖြဲ႕ဝင္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။


သၽွမ္းအမ်ိဳးသားလုံး ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အတြက္ အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ လွုပ္ရွားေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံး လူအင္အား ၂၅၀ မွ ၃၀၀ ခန႔္ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီက ေျပာသည္ ။


“ ေခါင္းစဥ္ ငါးခုရွိမယ္၊ အလုပ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ၁၃ ေယာက္ ကေန ၁၅ ေယာက္ရွိမယ္၊ ဦးေဆာင္သူ ၊ စာရင္းကိုင္သူ၊ မွတ္တမ္းတင္သူ ေတြ အားလုံး တစ္ဖြဲ႕ကို ၁၅ ေယာက္ေလာက္ရွိမယ္ သြားမယ့္ေနရာက ၁၃ ေနရာ သၽွမ္းအေရွ႕က ၂ ေနရာ ေျမာက္ပိုင္းက ၃ ေနရာ ေတာင္ပိုင္း ၄ ေနရာ သၽွမ္းျပည္တြင္းမွာေတာ့ တစ္ခ်ိန္တည္းကြင္းဆင္းသြားမွာျဖစ္တယ္၊ သၽွမ္းျပည္အျပင္ မႏၲေလး၊ မိုးညႇင္း ၊ဟုမၼလင္း၊ ထိုင္းနိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ နဲ႔ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ အဲ့ဒီေနရာေတြက ေနာက္မွလုပ္မယ္” ဟု  စိုင္းလိတ္ ကေျပာသည္ ။


သၽွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ လူထု ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံနိုင္ရန္ အတြက္ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ သၽွမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။ဆက္ဖတ္ရန္


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates