သို႔- တာဝန္ခံ အယ္ဒီတာသၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန

သၽွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးတခ်ိဳ႕တို႔၏ အလႊဲသုံးစားျပဳမွုမ်ားအား သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပေပးနိုင္ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံေပးပို႔ အပ္ပါသည္ ။


သၽွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးတခ်ိဳ႕တို႔၏ အလႊဲသုံးစားမွုမ်ား


၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရရွိခဲ့သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္မ်ားမွာ ယခု လက္ရွိ သၽွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လၽွက္ ရွိၾကပါသည္ ။ ၄င္းတို႔သာ ေနာင္လာ မည့္ (၅) ႏွစ္သက္တမ္းတြင္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕တြင္သာ ဆက္လက္ ပါ၀င္ေနမည္ဆိုပါက သၽွမ္းျပည္နယ္ အနာဂါတ္အတြက္ အေတာ္ပင္ရင္ေလးမိပါသည္ ။


အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ျပည္ပို႔မည့္ ကၽြဲ ၊ ႏြား မ်ား သၽွမ္း ျပည္ နယ္ ျဖတ္ေက်ာ္ သယ္ေဆာင္ခြင့္ကို သၽွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လက္မွတ္အတုျဖင့္ အလႊဲသုံးစား ျပဳခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးမွာလည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အနိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္ ။


အဆိုပါ ကိစၥရပ္အား သၽွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ တစ္ဖြဲ႕လုံးႏွင့္ ျပည္နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ သိရွိပါ လၽွက္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ၄င္းဝန္ႀကီးအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူျခင္းမရွိပဲ ေနာက္ေနာင္ အဆိုပါကိစၥမ်ိဳး ထပ္မံ မျပဳလုပ္ေတာ့ရန္ ခံဝန္လက္မွတ္ထိုးျခင္းေလာက္ႏွင့္သာ အဆုံးသတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါသည္ ။


သၽွမ္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အဆိုပါကိစၥအား နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးသို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္း ရွိမည္ဟု မထင္ပါ ။


၄င္းဝန္ႀကီး (ဦး - - ညႊန႔္) ႏွင့္တကြ သၽွမ္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးစဝ္ေအာင္ျမတ္ ၊ ယခင္ နယ္လုံဝန္ႀကီး ယခု အနိုင္ရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္ ဦးေအာင္သူ တို႔သည္ ၄င္းျဖစ္စဥ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္ ဟု ၾကားသိရပါသည္ ။ အဆိုပါကိစၥမွာ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္တကြ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းေန ျပည္သူအားလုံးကို ဖုံးကြယ္လိမ္ညာ သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွုျမင္မိပါသည္ ။


ထို႔အျပင္ သၽွမ္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ဟိုပုံးဘက္အထြက္ (၂) မိုင္ ဓါတ္ဆီ ဆိုင္၏ ညာဖက္တြင္လည္း နိုင္ငံပိုင္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းကို သိမ္းပိုက္ၿပီး အိမ္ရာကြက္မ်ား ေဖၚေဆာင္ကာ သၽွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေဝမၽွထားေၾကာင္း ၊ က်န္အကြက္ပိုမ်ားကို ေရာင္းစားခဲ့ေၾကာင္း လည္း ၾကားသိရပါသည္ ။


အဆိုပါအကြက္မ်ားတြင္ ၀င္ဒါမီယာကဲ့သို႔ အေဆာက္အဦမ်ား လမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာက္ လုပ္ထား ပါသည္ ။ ယခုလက္ရွိ သၽွမ္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ (၅) ႏွစ္တာသက္တမ္းအတြင္း သၽွမ္းျပည္နယ္ အက်ိဳး ၊ ျပည္နယ္တြင္း ေန ျပည္သူမ်ားအက်ိဳး ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ ရြက္နိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ ။


၄င္းႏွင့္ ၄င္း၏ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ ၄င္းႏွင့္ မကင္းရာမကင္းေၾကာင္း ကုမၸဏီမ်ားသာလၽွင္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ား ၊ လမ္း တံတားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားစြာလုပ္ကိုင္ကာ ႀကီးပြားခ်မ္းသာလာၾကသည္ကို မ်က္ဝါး ထင္ ထင္ေတြ႕ရွိေနရပါသည္ ။


ထိုကဲ့သို႔ သၽွမ္းျပည္နယ္ အက်ိဳးမၾကည့္ပဲ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကိုသာ ေရွးရွုသည့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အလိုတူ အလိုပါ ၀န္ႀကီးတခ်ိဳ႕ကဲ့သို႔ေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္မ်ားသာ ေနာင္ (၅) ႏွစ္သက္တမ္းတြင္လည္း သၽွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ဆက္လက္ပါ၀င္ ဦးေဆာင္ ေနမည္ဆိုပါက သၽွမ္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ျပည္နယ္ တြင္း ေနျပည္သူ မ်ားသာ မ်ားစြာထိခိုက္နစ္နာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားမ်ားကိုယ္စား တင္ျပလိုက္ရပါသည္ ။


                                                                                               သၽွမ္းျပည္သားတစ္ဦး


ဆက္ဖတ္ရန္


သၽွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေနရာရဒုတိယအႀကိမ္ သၽွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေဝးကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္ သၽွမ္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ ေတာ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ စတင္က်င္းပရာ သၽွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သဘာပတိေနရာ ၊ ဥကၠဌ ႏွင့္ ဒုတိယ ဥကၠဌ ေနရာတို႔၌ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) မွေနရာရထားေၾကာင္း သိရသည္ ။


သၽွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္  သဘာပတိအျဖစ္ ေလာက္ကိုင္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ဦးေအာင္သန္းထြဋ္  ကေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ၊ ဥကၠဌအျဖစ္ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) စိုင္းလုံးဆိုင္ မွေရြးခ်ယ္ခံရ သည္ဟုဆိုပါသည္ ။ ဒုဥကၠဌအျဖစ္ ရြာငံ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) လက္ရွိ သၽွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ စဝ္ေအာင္ျမတ္ မွေရြးခ်ယ္ခံရပါသည္ ။


သၽွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD)  ၏ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ နန္းစန္းစန္းေအး က “ ဒီေန႔ လႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ အဓိက သဘာပတိ ေတြ ဥကၠဌေတြ ဒုဥကၠဌေတြ ေရြးတာေပါ့ ဝင္ေရြးတာေတာ့ က်မတို႔ က်ားေခါင္းပါတီေတြလည္း  ၃ ေနရာ စလုံး ဝင္ေရာက္အေရြးခံ ခဲ့တယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ကို မနိုင္ဘူး ” ဟု ေျပာသည္ ။


ဆႏၵမဲေပးေနရာတြင္လည္း ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အမ်ိဳးသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ( NLD ) ႏွင့္ သၽွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ( SNLD) က်ားေခါင္းပါတီ တို႔ ေပါင္းစည္းမွုအင္အား သည္လည္း ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ (USDP) ၏ တစ္ဝက္သာရွိေၾကာင္း နန္းစန္းစန္းေအး ကေျပာသည္ ။


“ ဘာေၾကာင့္မနိုင္တာလဲ ဆိုရင္ မဲေပးတဲ့အခါမွာ က်မတို႔ ပါတီ နဲ႔  NLD ဘဲရွိတာ ။ က်မတို႔ ႏွစ္ပါတီေပါင္းတာမွ ဆႏၵမဲ ၄၆ မဲဘဲရွိတယ္ ။ ႀကံ့ခိုင္ေရးေတြ တပ္မေတာ္သားေတြ တိုင္းရင္းသားပါတီငယ္ေတြက  ၈၈ မဲရွိၿပီေလ ” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္ ။


ဒုတိယအႀကိမ္ သၽွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ သၽွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၁၃၇ ဦး အနက္ တပ္မေတာ္သား ၃၄ ဦး ပါရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။


ဆက္ဖတ္ရန္


ဗုဒၶသာသနာ - နိုင္ငံတကာ စာတမ္းဖတ္ပြဲ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ဗုဒၶတကၠသိုလ္တြင္ စတင္က်င္းပAn International Seminar on “ Buddhism, Higher Education and Vision ” ဗုဒၶသာသနာ ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ အေျမာ္အျမင္  နိုင္ငံတကာ စာတမ္းဖတ္ပြဲ - ဆယ္မီနာကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ဗုဒၶတကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပ ခဲ့သည္ ။


ဆယ္မီနာကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီတြင္စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ညေန ၅ နာရီအထိက်င္းပမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အစီအစဥ္တြင္ပါရွိပါသသည္ ။ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စာသင္သံဃာေတာ္မ်ား ၊ ေလ့လာသူမ်ား ၂၀၀ ၀န္းက်င္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ ။


သၽွမ္းျပည္သံဃာ့နာယက ေဒါက္တာပညာနႏၵႏွင့္ သၽွမ္းျပည္နယ္ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ဦးေဆာင္တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာဓမၼသာမိတို႔က နေမာတႆ ၃ ႀကိမ္ရြတ္ဆိုကာ ဆယ္မီနာ ဖြင့္ေပးခဲ့သည္ ။ သၽွမ္းျပည္နယ္ သာသနာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းလည္းတက္ေရာက္အမွာ စကားေျပာၾကား ေၾကာင္း ဆိုပါသည္ ။


ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ပညာရွင္သံဃာေတာ္ ၆ ပါးက ဗုဒၶဘာသာတကၠသိုလ္ႏွင့္ သာသနာေတာ္ ပ်႕ံပြါးေရး ၊ သီရိလကၤာနိုင္ငံမွ ပါဠိႏွင့္ဗုဒၶတကၠသိုလ္ ၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားမွ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာဘာသာရပ္ပို႔ခ် မွုအစရွိ စာတမ္းမ်ားကို  အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဖတ္ၾကားသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။


ေဖေဖာ္ဝါရီလ ရ ရက္ သၽွမ္းျပည္အမ်ိဳးသားေန႔တြင္မူ ဘုရားျဖဴရပ္ကြက္ ေဗာဓိကုန္းရွိ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ဖြင့္ပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္ ။


ဆက္ဖတ္ရန္


SNLD ဥကၠဌကိုယ္တိုင္ ဟိုင္းပါ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း သို႔သြားေရာက္ေထာက္ပံ့သၽွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ခြန္ထြန္းဦးဦးေဆာင္သည့္ ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႕သည္ ၾကာသပေတးေန႔ ကေန႔မနက္က မိုင္းရွူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားခိုလွုံေနထိုင္ရာ ဟိုင္းပါရြာ သို႔ေရာက္ရွိကာ ကူညီေ ထာက္ပံ့ေရးပစၥည္မ်ားႏွင့္အတူ အားေပးစကားမ်ားေျပာခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္ ။


ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔ ခြန္ထြန္းဦး၏ မိုင္းရွူးၿမိဳ႕နယ္ ခရီးစဥ္အတြင္း စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအတြက္ သၽွမ္းပရဟိတအသင္းမ်ားမွ ေပးပို႔လွူဒါန္းလာေသာ ရိကၡာ လူသုံးကုန္ ပစၥည္း မ်ား ႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားကိုလည္း စစ္ေဘးေရွာင္ စခန္းေန လူထု ၁၀၀၀  ထံ ေပး အပ္ခဲ့ၿပီး SNLD ပါတီမွလည္း ေထာက္ပံ့ပစၥည္း မ်ားေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု လိုက္ပါသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အနိုင္ရာလႊတ္ ေတာ္ အမတ္တဦးက ေျပာသည္ ။


" မနက္ျဖန္မွာ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲလုပ္မယ္။ မိုင္းရွူးၿမိဳ႕တြင္းမွာဘဲ ။  ဒုကၡသည္ေတြ  ရင္ ဖြင့္ေျပာဆိုတာကို နားေထာင္မယ္ ။ " ဟု ခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ပါသြား သည့္ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ စိုင္းသူရိန္ဦး က ေျပာသည္ ။


အစိုးရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္း SSPP/SSA တို႔မွာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲထားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွစ္ဘက္တပ္မ်ားမွာ ရြာမ်ားအနီးတြင္ ရွိေနျခင္း ၊ ႏွစ္ဘက္တပ္မ်ား ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာေပးျခင္း မရွိေသးျခင္း ၊ စစ္ေဘးေရွာင္အခ်ိဳ႕၏ ေနအိမ္မ်ားမွာ ပ်က္စီးကုန္ျခင္းႏွ င့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးကုန္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ ။


ဆက္ဖတ္ရန္


နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕တြင္ မီးအႀကီးအက်ယ္ ေလာင္ကၽြမ္းေနသၽွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း  ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဗဟို႐ုံးစိုက္ရာ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕  လယ္ မဂၤလာရပ္ကြက္တြင္ ယေန႔ မြန္းလြဲ တနာရီခန႔္မွ ညေန ၄ နာရီအထိ မီးဆက္တိုက္ ေလာင္ကၽြမ္း ေနသည္ဟုသိရသည္ ။


ကားလမ္းက်ဥ္းသည့္အတြက္ မီးသတ္ယာဥ္ မဝင္နိုင္ဘဲ မီးဆက္တိုက္ ေလာင္ေနျခင္းျဖစ္၏ ။


မီးကူညီၿငိမ္းသတ္နိုင္ရန္အတြက္ လားရွိုး ၊ နမ့္တူ ၊ ေက်ာက္မဲ တို႔မွ မီးသတ္ယာဥ္မ်ားလည္း နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕သို႔ ဦးတည္ေနသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း နမ့္ဆန္သို႔ေရာက္ရန္ အခ်ိန္ၾကန႔္ၾကာသျဖင့္ဆုံးရွုံးမွု မ်ားျပားနိုင္ေၾကာင္း ၊ လက္ရွိသတင္းတင္ခ်ိန္အထိ ဆုံးရွုံးမွုတန္ဖိုးအတိအက်မသိရေသးေၾကာင္း မီးကူညီ ၿငိမ္းသတ္သူ စိုင္းေက်ာ္သန္းက ေျပာသည္ ။


ဆက္ဖတ္ရန္


ေဖေဖၚဝါရီ ၇ ရက္ေန႔ကို သၽွမ္းအမ်ိဳးသားေန႔ ဟုသာေခၚမည္ဟု မူစယ္သၽွမ္းစာ / ယဥ္ေျပာသၽွမ္းျပည္နယ္ေန႔ (သို႔မဟုတ္) သၽွမ္းျပည္အမ်ိဳးသားေန႔ဟု တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေခၚေဝၚအသုံးျပဳ လာသည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ရ ရက္ေန႔အား သၽွမ္းအမ်ိဳးသားေန႔အျဖစ္သာ က်င္းပသြားမည္ဟု မူစယ္သၽွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွုအသင္းမွ ေျပာၾကားလိုက္သည္ ။


“ သမိုင္းအရ က်ေနာ္တို႔ ေခၚေဝၚက်င္းပတာပါ ။ သၽွမ္းအမ်ိဳးသားေန႔ဆိုၿပီး က်င္းပရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က သၽွမ္းျပည္မွာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနတဲ့  တိုင္းရင္းသားအားလုံး ၊ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္လာတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြအားလုံး ၊ လြတ္လပ္ေရးရယူဖို႔ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ - ခ်ဳပ္ဆိုတုန္းက ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့တိုင္းရင္းသားေတြ အားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳဖို႔ပါ ”- ဟု မူစယ္သၽွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွုအသင္းမွ စိုင္းျမတ္ေအာင္ က ေျပာပါသည္ ။


၁၉၆၂ ခုႏွစ္က ဦးေနဝင္း ေခၚဆိုသတ္မွတ္ခဲ့သျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ရ ရက္ေန႔သည္ သၽွမ္းျပည္နယ္ေန႔ ျဖစ္လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယခုလည္း သၽွမ္းျပည္အမ်ိဳးသားေန႔ ဟု ေခၚေဝၚၿပီး အခမ္းအနား က်င္းပ ေနသည္ကိုလည္း လက္မခံနိုင္ေသးေၾကာင္း ၊ သၽွမ္းအမ်ိဳးသားအားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေန႔ျဖစ္ သျဖင့္ မူစယ္သၽွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွုအသင္းအေနျဖင့္ ၎ေန႔အား သၽွမ္းအမ်ိဳးသားေန႔ဟု ေခၚဆို ကာ ပြဲက်င္းပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္ ။


သၽွမ္းအမ်ိဳးသားေန႔အခမ္းအနားကို မူစယ္ၿမိဳ႕ ေကာင္းမူးခမ္းေက်ာင္းတိုက္၌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ႏွင့္ ရ ရက္ ၂ ရက္တာ က်င္းပမွာျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ၆ ရက္ေန႔ ညပိုင္း၌ ယဥ္ေက်းမွုအက ၊ အဆိုမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမွာျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ရ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း၌ အခမ္းအနားက်င္းပမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္ ။


၁၉၄၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႔ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္မထိုးခင္ သၽွမ္းျပည္ေကာင္စီ ဥကၠ႒၊ နမ့္ဆန္ ေစာ္ဘြား ခြန္ပန္းစိန္ က-  ၁) ေဖေဖာ္ဝါရီ ရ ရက္ေန႔ကို သၽွမ္းျပည္အမ်ိဳးသားေန႔ ၊ ၂) ဝါစိမ္းနီ အလယ္ဗဟို လဝန္းရွိသည့္ အလံကို ရွမ္းျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳအလံ ႏွင့္ ၃) “ ေခးတိုင္းေခးရာဇာ ” သီခ်င္းကို အလံတင္သီခ်င္း (သို႔မဟုတ္) ရွမ္းအမ်ိဳးသားသီခ်င္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္ ။


၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ သၽွမ္းအမ်ိဳးသားေန႔တြင္ သၽွမ္းျပည္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတို႔အျပင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ ၊ အေမရိကန္နိုင္ငံေရာက္ သၽွမ္းမိသားစုမ်ားကလည္း အခမ္းအနား က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။


ဆက္ဖတ္ရန္


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates