ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ NCA လက္မွတ္မေရးထိုးထားသူမ်ားပါ၀င္ ဖို႔လို ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေျပာအနာဂတ္ဖယ္ဒရယ္နိုင္ငံတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ NCA လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးေသာ  သက္ဆိုုင္ရာအစုအဖြဲ႕ မ်ားျဖစ္သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားပါ၀င္ ရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ကိုယ္စား  ကရင္ အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး KNU ၊ ဥကၠဌ-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစဖိုးကေျပာသည္။


ေမလ  ၂၄  ရက္မွ  ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လက္ရွိက်င္းပေနေသာ  ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁)ရာစုပင္လုံ (ဒုတိယအႀကိမ္)အစည္းအေဝးတြင္ ထိုသို႔ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။


"NCA လက္မွတ္ထိုးထားသူေတြရဲ့ ပါ၀င္မွုေလာက္နဲ႔ နိုင္ငံေရးလႊမ္းျခဳံ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းနိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး ။ ဒါေၾကာင့္ ယခုညီလာခံက ထြက္ေပၚလာမယ့္ တူညီမွုေတြဟာ ျဖစ္စဥ္မွာမပါ၀င္ နိုင္ေသးတဲ့ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားေတြပါ၀င္မွုကိုအ ေထာက္အကူ ျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါတယ္ ။ ဘုံလက္ခံနိုင္သည့္မူ နဲ႔ စံတန္ဘိုးမ်ားအုတ္ျမစ္ ခ်ရန္လိုအပ္ပါတယ္၊ အားလုံးတစ္ေျပးညီ ထားျခင္းကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္လိုပါၿပီး အားလုံးလႊမ္းျခဳံ သည့္သေဘာထားတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ စဥ္ကိုဖန္တီး ၾကပါ  " ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမူတူးေစးဖိုးက တိုက္တြန္းသည္ ။


ျပည္ေထာင္စု အင္စတီက်ဳဒါရိုက္တာ ဦးခြန္စိုင္းက NCA အား အေကာင္အထည္မေဖာ္ေသးျခင္းသည္ NCA တြင္ပါ၀င္သည့္မူမ်ားေၾကာင့္မဟုုတ္ဘဲ NCA တြင္ပါ၀င္ျခင္းအားျဖင့္ ရရွိနိုင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးအျမတ္အေပၚ ထိေရာက္ရွင္းလင္း စြာခ်ျပနိုုင္ရန္သာလိုအပ္ေၾကာင္း သုံးသပ္သည္။


“ဒီအဖြဲ႕ ေတြကို NCA ကို လက္မွတ္ထိုးပါ ထိုးရင္ၿပီးၿပီ ဆို႐ုံနဲ႔  မၿပီးဘူး ။ ခင္ဗ်ားတို႔လက္မွတ္ထိုးရင္ ဘာအက်ိဳးေတြရနိုင္လဲ ဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာရွင္းျပဖို႔လိုပါတယ္ ။ ဒါဆိုရင္သူတို႔ ပါဖို႔လမ္းက ပိုမ်ားနိုင္ပါတယ္”  ဟု ဦးခြန္စိုင္းက အႀကံျပဳသည္။


တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူး ႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္ကမူ NCA လမ္းေၾကာင္းကို လ်စ္လ်ဴရွု၍ အျခားလမ္းေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္လမ္းေၾကာင္း၊ ဒုတိယလမ္းစဥ္ဆိုသည့္ အေခၚ အေဝၚမ်ား သုံးစြဲလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္ ေရးကို မလိုလားျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု (၂၁)ရာစုပင္လုံ(ဒုတိယအႀကိမ္)အစည္း အေဝးမိန႔္ခြန္းေျပာၾကား ရာတြင္ထည့္ သြင္း ေျပာၾကားသြားသည္ ။


နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏မိန႔္ခြန္းတြင္လည္း NCA လက္မွတ္မထိုး ရေသးသည့္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဤကဲ့သို႔ေျပာဆိုလိုက္သည္။


“၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ရဲ့ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ မူေတြ ထြက္ေပၚလာေအာင္ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းသြားဖို႔ ေမၽွာ္မွန္းထားပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ အန္စီေအ လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ အန္စီေအထီးရိပ္ေအာက္ ေရာက္ရွိေအာင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး တံခါးကို ဖြင့္ၿပီး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”


၀ ဦးေဆာင္သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ရ ဖြဲ႕ က မူ NCA စာခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္တည္ရာပင္လုံစာခ်ဳပ္ေပ်က္ကြယ္ေစရန္ဖုန္းကြယ္လိုက္မည့္ စာခ်ဳပ္အသစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလိုမရွိေၾကာင္း၊ NCA ထက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။


ထို႔ျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္တင္သြင္းခဲ့သည္ စာတမ္း ရ၂ ေစာင္အေပၚ ေလ့လာမွုအရ အခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္၊ တင္ျပခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ အေျခခံအယူအဆမ်ားသည္ ေဘာင္ေက်ာ္သည့္ အလြန္အကၽြံေတာင္းဆိုမွုေတြ ျဖစ္ေနတာကိုလည္း သတိျပဳမိေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ အေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ႀကီးမားစြာထား ရွိေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြ၏ ဆႏၵႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ကိုဆန႔္က်င္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္ ဟု လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီးမင္းေအာင္လွိုင္က ေျပာသည္။


ဆက္ဖတ္ရန္


ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ဒီမိုကေရစီဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ဖို႔NCA သေဘာတူညီခ်က္မ်ားနဲ႔ တပ္မေတာ္မ ၆ ခ်က္အတိုင္းလိုက္နာဖို႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးေျပာပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို  ယေန႔ ေမလ ၂၄ ရက္ ေနျပည္ေတာ္ MICC-2 ခန္းမ မွာ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။


ညီလာခံမွာ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီးမင္းေအာင္လွိုင္နဲ႔ ဒုသမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြက ညီလာခံအဖြင့္မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္က မိန႔္ခြန္းမွာ ေျပာၾကားလိုက္တာကေတာ့  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ဒီမိုကေရစီဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ဖို႔ NCA လမ္းေၾကာင္းကို ေလၽွာက္လွမ္းရာမွာလည္း တပ္မေတာ္ရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ (၆) ရပ္ နဲ႔ အညီ ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။


လက္ေတြ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ NCA ပါအေျခခံမူေတြ၊ လမ္းျပေျမပုံ အစီစဥ္ေတြကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတာကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။


တဆက္တည္းမွာဘဲ - မိမိဆႏၵေတြကို ေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ နိုင္ငံေတာ္နဲ႔ နိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ပကတိ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဒို႔တာဝန္အေရးသုံးပါးကို ရာသက္ပန္ ေစာင့္ထိန္းလိုစိတ္ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရလမ္းေၾကာင္းကို ခိုင္ခိုင္ျမဲဲျမဲ ရာသက္ပန္ေစာင့္ထိန္းလိုစိတ္မ်ားကို အေျခခံ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါတယ္။


“ဒါကို လ်စ္လ်ဳရွုၿပီး အျခားလမ္းေၾကာင္း ေနာက္ထပ္လမ္းေၾကာင္း ဒုတိယလမ္းစဥ္ဆိုတဲ့ အေခၚအေဝၚေတြ သုံးစြဲလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဒီမိုကေရစီ နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ စနစ္တို႔ကို အျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ တည္ေဆာက္ေရးကို မလိုလားျခင္း သာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္ ကေျပာပါတယ္။


ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္း အေျဖရွာေရးလမ္းစဥ္က ေသြဖီ္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ ဆန႔္က်င္တိုက္ခိုက္ေရးလမ္းစဥ္ လက္နက္စြဲကိုင္ၿပီး အာဏာရယူေရးလမ္းစဥ္ နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ေရးလမ္းစဥ္တို႔ကိုသာ ဦးတည္ေနေၾကာင္း ယူဆရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားရဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ တင္ျပခ်က္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ အေျခခံ အယူအဆေတြဟာ ကို္ယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ဆိုတဲ့ ဖက္ဒရယ္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး အလြန္အကၽြံေတာင္းဆိုမွုေတြ ျဖစ္ေနတာကိုလည္း သတိျပဳမိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ိဳးေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ အေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရအေပၚ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးမားစြာ ထားရွိေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူေတြရဲ့ ဆႏၵနဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားကို ဆန႔္က်င့္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

NCA ဟာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြကို လက္နက္ခ် ခိုင္းတဲ့ စာခ်ဳပ္မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။


တပ္မေတာ္ရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရပ္တည္ခ်က္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမဟာဗ်ဳဟာျဖစ္တဲ့ NCA လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ မေသြမဖီ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။


ယေန႔ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမွာ နိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲေတြ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြအျပင္ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အစရွိလူဦးေရ  ၉၀၀ ေလာက္ရွိပါတယ္။ ညီလာခံကိုေမလ ၂၈ ရက္အထိ  ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ေခါင္းစဥ္ႀကီး ၅ ခု နဲ႔ စာတမ္းဖတ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။


ဆက္ဖတ္ရန္


ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လုံ (ဒုတိယအစည္းအေ၀း) ပထမရက္
ဆက္ဖတ္ရန္


သမိုင္းဝင္ေစတီေတာ္ႏွင့္ လူထုေသာက္သုံးေရ ေစာ္ဘြားႀကီး ေရကန္ စစ္တပ္ၿခံခတ္မွုရပ္တန႔္ေရး လူထုေတာင္းဆိုသၽွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္တပ္မွၿခံခတ္သိမ္းယူ သြားေ သာ လူထု၏လယ္ယာၿခံေျမဧကေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းေစတီေ တာ္အပါအဝင္ နမ့္ကုံးေရကန္တို႔အား လူထုအပိုင္ျပန္ျဖစ္ေရးအတြက္ ေက်းသီးၿမိဳ႕ခံမ်ား စုေပါင္းေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။


ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔က ေက်းသီးၿမိဳ႕ သုဝဏၰဟုန္းခမ္းေက်ာင္းတိုက္တြင္ ေက်းသီးလူငယ္မ်ား စည္း႐ုံးလွုံ႔ေဆာ္မွုျဖင့္ ေဒသခံ လူထု ၃၀၀ ေက်ာ္ေ တြ႕ဆုံကာ အမွတ္ ၁၃၁ ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွ ၿခံစည္းရိုးခတ္လိုက္သည့္  လူထုအသက္ေသြးေၾကာ နမ့္ကုံး ေရကန္၊ ေစာ္ဘြားေခတ္ကတည္းက တည္ရွိခဲ့ေသာ သက္တမ္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ သမိုင္းဝင္ေ စတီေ တာ္တို႔အား ျပည္သူပိုင္အျဖစ္ ျပန္လည္ရရွိေရးေတာင္းဆိုရန္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾက သည္။

ဓါတ္ပုံ- ေမလ ၂၁ ရက္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲ၊ ခလရ ၁၃၁ မွ ေျမယာမ်ားအား ၿခံခတ္သိမ္းယူထားပုံ၊ နမ့္ကုံးေရကန္ႏွင့္ သက္တမ္း ရာေက်ာ္ရွိ ေကာင္မူးကိန္းေစတီေတာ္မ်ားပုံ (Photo- Ke-Hsi Youth Association)
နမ့္ကုံးေရကန္အနီးေျမမ်ားကို သိမ္းယူမည္ဟု ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ခန႔္က အဆိုပါစစ္တပ္မွ စာတေစာင္ထုတ္ျပန္ရာ သိရွိသူ နည္းပါးသကဲ့သို႔ တရားဝင္ေၾကျငာအေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇ မွ ေျမမ်ားကို ၿခံစည္းရိုးလာခတ္မွသာ သိရေၾကာင္း ေက်းသီးလူငယ္ေခါင္းေ ဆာင္ စိုင္းသာလင္းထြန္းက သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္အား ေျပာသည္။


“ၿခံလာခတ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔လူထု သြားၾကည့္ေတာ့မွ သူတို႔တပ္နားက လူထုလယ္ယာေျမဧက ၂၀ နီးပါးအျပင္ နမ့္ကုံးေရကန္နဲ႔အတူ ေဘးပတ္ ၀န္းက်င္က ေျမလႊတ္ေျမရိုင္းေတြ လူထုကၽြဲႏြားစား က်က္ေျမေတြ လည္း ပါတယ္။ နမ့္ကုံးေရကန္လည္းပါတယ္။ ေရကန္ထိပ္က သက္တမ္း ႏွစ္ေ ပါင္း ၂၀၀  ေက်ာ္ၿပီျဖစ္တဲ့ ၿမိဳ႕ခံေတြရဲ့သမိုင္းဝင္အေမြအႏွစ္ ေကာင္းမူးကိန္းေစတီ၊ ေကာင္းမူးစက္ေစတီ လည္းပါတယ္။ ရ ေနရာရွိတဲ့ ေရထြက္ဦး  နမ့္စိတ္ဟူး လည္းပါတယ္။ ဆိုေတာ့ လူထုကဒါေတြကိုမေပးခ်င္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူထုဆႏၵသေဘာထား အစစ္အမွန္ကိုရယူၿပီးေတာ့ အစိုးရနဲ႔ဌာနဆိုင္ရာကို တင္ျပဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႕ဆုံတယ္။” – ဟု ၄င္းကေျပာသည္။


ေမလ ၂၁ ရက္ လူထုေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမွုမွ ရရွိေသာ လူထုဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို ေက်းသီးလူငယ္အဖြဲ႕ မွ အခ်က္ ၆ ခ်က္ပါ သေဘာထား ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေၾကျငာခ်က္တြင္ - ျပည္သူပိုင္လည္းျဖစ္ သာသနာ့ေျမလည္းျဖစ္ေသာ ေျမေနရာမ်ားအား ခလရ ၁၃၁ မွတပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ တံတိုင္းခတ္ယူရာတြင္ ပြင့္လင္းမွုမရွိ၊ လူထုသေဘာထားရယူမွုမရွိျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိတံတိုင္းခတ္ယူေနမွုကို အခ်ိန္အကန႔္အသတ္မရွိ ရပ္ဆိုင္းထားရန္၊ တပ္မွသိမ္းယူေသာ အဆိုပါ နမ့္ကုံးေရကန္ႏွင့္သမိုင္းဝင္ေစတီတို႔အား ျပည္သူလူထုထံ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္၊ သိမ္းယူထားေသာ ေျမယာစိုက္ခင္း ၁၆၅ ဧကအား သက္ဆိုင္ရာေတာင္သူမ်ားထံ ျပန္လည္ေပး အပ္ရန္ ေတာင္းဆိုၿပီး ေရကန္ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေရဝင္ေရလဲထိန္းသိမ္းေတာ ၁၈ ဧက ျပန္မရမခ်င္း ေတာင္းဆိုမွု၊ လွုပ္ရွားမွုမ်ား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိပါသည္။


ရရွိလာသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို သၽွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ၊ ရလခတိုင္း၊ ေက်းသီးအေျခစိုက္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံး၊ ေျမတိုင္းဦးစီးဌာနထံ တင္ျပေပးပို႔ၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားကိုလည္း ေပးပို႔ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။


ေရထြက္ဦး ရ ခု နမ့္စိတ္ဟူး မွ စီးဆင္းလာသည့္ေခ်ာင္း ရ ခု စုဆုံရာမွျဖစ္ေပၚလာေသာ ေနာင္ကုံးေရကန္သည္ ေက်းသီးၿမိဳ႕ အေရွ႕ ေတာင္အရပ္ရွိ လုံပုရပ္ကြက္တြင္တည္ရွိၿပီး ေက်းသီးၿမိဳ႕တြင္းေဒသခံလူထု ေသာက္သုံးေရ၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး အတြက္ေရအျဖစ္ အဓိက အသုံးျပဳပါသည္။


“တပ္အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ လုံျခဳံေရးအတြက္သိမ္းတယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီေရကန္ေတြ ဒီသမိုင္းဝင္ေစတီေတြ နတ္စင္ေတြက ခလရ ၁၃၁ မလာကတည္းက ရွိထားၿပီးသားဘဲေလ။ အဲဒီေစတီေတြ နတ္စင္ေတြ ေရထြက္ဦးေတြ အထြဋ္အျမတ္ေတြရွိတဲ့ ေနရာေတြမွာ ေစာ္ဘြားေခတ္ကေန ကေန႔အထိ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ကထိန္သကၤန္းကပ္လွူပြဲ၊ ေစတီေရသပၸါယ္ပြဲ၊ ရိုးရာနတ္စင္တက္ပြဲေတြ အခ်ိန္အခါအလိုက္ က်င္းပတယ္။ တပ္ပိုင္ထဲပါသြားရင္ က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ရိုးရာပြဲေတြ က်င္းပနိုင္ေတာ့မလဲ။ ေနာက္ၿပီး တပ္ပိုင္ေျမျဖစ္သြားရင္ အခ်ိန္မေရြး သူတို႔ၿဖိဳပစ္လို႔ရတယ္ ပုံစံေျပာင္းပစ္လို႔ရတယ္ မဟုတ္လား။ က်ေနာ္တို႔ ဘာမွလုပ္ခြင့္မရွိေတာ့ဘူးေလ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဟာေတြ က်ေနာ္တို႔ကို ျပန္ေပးရင္ေတာ့ အရမ္းကို ေက်းဇူးတင္မွာဆိုၿပီး သက္ဆိုင္ရာေတြဆီကို စာတင္ေတာင္းဆိုရတာ ျဖစ္ပါတယ္ ”ဟုလည္း စိုင္းသာလင္းထြန္း က ဆက္လက္ေျပာျပသည္။


ေက်းသီးမံစံေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္ခြန္ဆန္းလက္ထက္ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ေက်းသီးမံစံအတြင္း ၁၅ အုပ္စုမွ ေဒသခံလူထုက နမ့္ကုံးေရကန္ကို စုေပါင္းျပဳစုမြမ္းမံတည္ေဆာက္လာခဲ့သည္။ အဆိုပါေရကန္မွထြက္ေသာေရကို ေက်းသီးေဒသခံလူထုမွ ေသာက္သုံး၊ စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္မွာ ယေန႔တိုင္ျဖစ္ပါသည္။


ဆက္ဖတ္ရန္


ေျမာက္ပိုင္း ၇ ဖြဲ႕ညီလာခံ ဖြင့္ပြဲတက္မည္၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံရဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး ဖြင့္ပြဲနဲ႔ ညစာ စားပြဲ တက္ေရာက္ဖို႔ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ အဖြဲ႕ ၇  ဖြဲ႕က ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ဒီကေန႔ေနလည္ပိုင္းမွာ ေနျပည္ေတာ္ကို အထူးေလယာဥ္ နဲ႔ေရာက္ရွိမယ္လို႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္မ်ားက ေျပာပါတယ္။

 ေမလ ၂၃ ရက္ မြန္းလြဲက ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔ေရာက္ရွိလာသည့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕အားေတြ႕ရစဥ္
ေမလ ၂၃ ရက္ ေန႔ခင္း ၁ နာရီခန႔္က တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕စီးနင္းလာတဲ့ ေလယာဥ္ ဆင္းသက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။
တ႐ုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ အေရးေလ့လာသူ တဦးကေတာ့ ဝ အပါအဝင္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြ အေန ယမန္ေန႔ကတည္းက ကူမင္းမွာေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့  တယ္ -လို႔ သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္ကိုေျပာပါတယ္။


ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕ ရ ဖြဲ႕ရဲ့ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းေရးေကာ္မတီက အဖြဲ႕အသီးသီးရဲ့ ဒုဥကၠဌအဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၆၀ ခန႔္တက္ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။


NDAA-ESS မိုင္းလားအဖြဲ႕က ဦးၾကည္ျမင့္  ဦးထိန္လင္း ၊ SSPP/SSA  က ဒုဥကဌ  ၂  စဝ္ခြန္ဆိုင္၊ TNLA က ဒုဥကၠဌ ၁ ဗိုလ္မွူးခ်ဳပ္ တာ့ဂ်ဳတ္ဂ်ားႏွင့္ ဒု ဥကၠဌ ၂ ဗိုလ္မွူးတာ့ပန္းလွ တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။


၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံရဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။


ဆက္ဖတ္ရန္


ေျမျမဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရးလွုပ္ရွားမွုမွ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕၌ RCSS/SSA ႏွင့္ TNLA တို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသၽွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သၽွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ႏွင့္ တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္တို႔ၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြါး မွုေၾကာင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ား ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္းသိရသည္။

 ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းတခုအား ေတြ႕ရစဥ္

ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္အေနာက္ေျမာက္ဘက္ရွိ ကြန္ေကာ္ေက်းရြာအုပ္စု၊  လြယ္အံေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း  ေမလ ၂၁ ရက္ ၅၉ ႏွစ္ေျမာက္ သၽွမ္းျပည္အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးေန႔က  RCSS ႏွင့္ TNLA ၾကားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြား မွုေၾကာင့္  ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ ၈ သို႔ စစ္ေဘးေရွာင္ ၁၀၀ နီးပါးခန႔္ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ တအာင္းရြာသားမ်ားျဖစ္ၿပီး သၽွမ္းရြာသားတခ်ိဳ႕လည္းပါဝင္ေၾကာင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ခံ စိုင္းပါက ေျပာသည္။


“ကြန္ေကာ္အုပ္စုထဲက ေတာ့ဖယ္ အုံအြီးရြာသားေတြ၊ လြယ္အန္အုပ္စုထဲက ခုမ္ငင္း၊ ဝန္ကန္ရြာေတြက ရြာသား ၉၅ ေယာက္ ရပ္ကြက္ ၈ မွာလာၿပီး ခိုလွုံေနတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ တည္းခိုတဲ့စခန္း အနီးတဝိုက္ကရြာသားေတြသြားၾကည့္တယ္။ စားေသာက္ဖို႔သြားေပးတယ္။ သူ႔အမ်ိဳး ကိုယ့္အမ်ိဳး သြား လည္တယ္။ အဲေလာက္နဲ႔ေတာ့လည္ပတ္ေနတယ္။ ထပ္တိုးလာရင္ေတာ့ အခက္အခဲရွိလိမ့္မယ္။ ဒီေန႔ကလည္း မိုးကသဲႀကီးမဲႀကီးရြာေနတယ္ဆိုေတာ့ ” - ဟု သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္အားေျပာျပသည္။


တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးရျခင္းမွာ သၽွမ္းတပ္ဖြဲ႕ဘက္က နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု တအာင္းတပ္ဖြဲ႕ဘက္က ေျပာဆိုလိုက္ၿပီး သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ဘက္ကမူ ေျမျမဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရးစီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိပ္တိုက္ပစ္ခတ္မွုမ်ားျဖစ္ပြါးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုပါသည္။


“ခုတေလာ ထိပ္တိုက္တိုက္ပြဲေတြမ်ားေနတယ္ဆိုတာက က်ေနာ္တို႔ RCSS က NCA စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း ေျမျမႇုပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေနတာေလ။ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ရင္း တအာင္းတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ေတာ့ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားခဲ့ရတာျဖစ္တယ္။ ေျမျမဳပ္မိုင္းေတြကမ်ားတယ္ေလ။ လူထုရဲ့ေတာင္းဆိုမွုအရ က်ေနာ္တို႔ မိုင္းသြားရွင္းတာ ၁ လ ေက်ာ္ရွိၿပီ ” - ဟု ဗိုလ္မွူးႀကီးစိုင္းငင္းက သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္အားေျပာသည္။


ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္အျပင္ တအာင္းတပ္ဖြဲ႕ ၊ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္  RCSS/SSA  ႏွင့္ SSPP/SSA တို႔ လွုပ္ရွားပါသည္။  တအာင္းတပ္ႏွင့္ အစိုးရတပ္မေတာ္၊ တအာင္းတပ္ႏွင့္ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္တို႔ မၾကာခဏထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ပစ္ခတ္မွုမ်ား ျဖစ္ပြါးခဲ့ရေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားမေရာက္လာသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုတႀကိမ္မွသာ တိုက္ပြဲျပင္းထန္သျဖင့္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ခံမ်ားကေျပာဆိုေနၾကပါသည္။


ဆက္ဖတ္ရန္


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates