သၽွမ္းျပည္၏ အဖိုးမျဖတ္နိုင္ေသာ ကၽြန္းတစ္ေထာင္ေရလႊမ္းေတာ့မည္ မွတ္တမ္း ႐ုပ္ရွင္အသစ္ ရွင္းလင္းျပသပြဲ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ရန္ကုန္တြင္ တၿပိဳင္နက္က်င္းပသၽွမ္းျပည္နယ္အတြင္း သံလြင္ျမစ္ေပၚ ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း ႀကီးမ်ားေၾကာင့္ သၽွမ္းျပည္၏ အဖိုးမျဖတ္နိုင္ ေသာ ကၽြန္းတစ္ေထာင္ေရ လႊမ္းေတာ့မည္ မွတ္တမ္း ႐ုပ္ရွင္အသစ္ ရွင္းလင္းျပသပြဲ ကို သၽွမ္းျပည္ နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တို႔တြင္ တၿပိဳင္နက္က်င္းပခဲ့ၾကသည္ ။

 ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပေသာ ကၽြန္းတစ္ေထာင္ေရလႊမ္းေတာ့မည္ မွတ္တမ္း ႐ုပ္ရွင္အသစ္ ရွင္းလင္းျပသပြဲ
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ကၽြန္းတစ္ေထာင္ေရလႊမ္းေတာ့မည္ မွတ္တမ္း ႐ုပ္ရွင္အသစ္ ရွင္းလင္းျပသပြဲ
စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ မနက္ပိုင္းက ျပည္တြင္းျပည္ပ သၽွမ္းလူမွုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမွ ကမကထျပဳ၍ သၽွမ္းျပည္အတြင္း ရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြက္ လွုပ္ရွားမွု အဖြဲ႕မွ - မွတ္တမ္း ႐ုပ္ရွင္အသစ္၊ သံလြင္ျမစ္တြင္တည္ေဆာက္ မည့္တာတမံစီမံကိန္းမ်ား ေၾကာင့္ သၽွမ္းျပည္၏ အဖိုးမျဖတ္နိုင္ေသာ ကၽြန္း တစ္ေထာင္ေရလႊမ္းေတာ့မည္ - ဟူသည့္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ျပသမွု အခမ္း အနားႏွင့္ အတူ ရွင္းလင္းမွုတရပ္အား တၿပိဳင္နက္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားျခင္းျဖစ္ သည္ ။


အဆိုပါ႐ုပ္ရွင္မွတ္တမ္းတြင္ - သၽွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္း သမိုင္းဝင္ေစတီပုထိုးႏွင့္ သဘာဝ ကၽြန္းငယ္ေပါင္း ၁၀၀၀ မက ရွိသည့္ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕ နမ့္ပန္ေခ်ာင္း ၏ အလွအပႏွင့္အတူ ေဒသတဝိုက္ေနထိုင္သည့္ေဒသခံမ်ား၏ သဘာဝအားမွီခို အားထား လုပ္စား ရွာေဖြရသည့္ ေနလူမွုစရိုက္တို႔ကို ရိုက္ကူးထားသည္ ။


သံလြင္ျမစ္ေပၚ မိုင္းတုံၿမိဳ႕အနီး တာ့ဆန္းေရကာတာတည္ေဆာက္ ခဲ့ မည္ ဆိုပါက အဆိုပါ ေဒသမ်ားအထိ ေရလႊမ္း မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံလူထု ေန ရာေျပာင္းေရႊ႕ ကာအခက္ အခဲရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ သည့္ အေၾကာင္း တို႔ကို ေဒ သတြင္း လူထုအား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားသည္မ်ားလည္းပါရွိပါသည္ ။


ထို႔အျပင္ ေရကာတာတည္ေဆာက္မည့္ေနရာမ်ားသည္ ငလ်င္ေၾကာေပၚတြင္ တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝေဘးေၾကာင့္ ေဒသခံလူထု ရြာေပါင္း ေသာ င္းႏွင့္ ခ်ီ ထိခိုက္နစ္နာဆုံးရွုံးရမည့္ အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္းကိုပါ ရွင္း လင္းျပသထားသည္ ။


ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ သၽွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွုအသင္း႐ုံးတြင္ က်င္းပျပဳ လုပ္ ခဲ့ၿပီး ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မူ ေအာ့ခစ္ ဟိုတယ္တို႔တြင္ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ က်င္းပခဲ့ပါသည္ ။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အခမ္းအနား တြင္ သၽွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ခြန္ထြန္းဦးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ရာတြင္ - “ ပါတီအေနနဲ႔လည္း ဒီစီမံ ကိန္းႀကီးကိုဆန႔္က်င္တယ္။ လူထုအတြက္ဘာအက်ိဳးအျမတ္မရွိဘူး။ ထိခိုက္နစ္နာ မွုေတာ့တိုက္ရိုက္ရရွိမွာကေတာ့ေဒသခံလူထုဘဲျဖစ္ တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရွိေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီစီမံကိန္းႀကီးဆက္မလုပ္ သင့္ေသးဘူး။ လူထုဆႏၵမပါရင္လည္း ဆက္မလုပ္သင့္ပါဘူး” - ဟုေျပာသည္ ။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေအာ့ခစ္ဟိုတယ္တြင္ SNLD ပါတီမွ ဥကၠဌ ခြန္ထြန္းဦး၊ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွူး စိုင္းလိတ္၊ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေ တာ္အမတ္နန္းခင္ေစာ၊ သိႏၷီီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ နန္းခင္ထား ရီႏွင့္ သၽွမ္းျပည္ အတြင္းတြင္းရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြက္လွုပ္ရွားမွု အဖြဲ႕မွ နန္းခမ္းမိုင္ ၊ စိုင္းေခးဆိုင္တို႔က တက္ေရာက္ရွင္းလင္း ေျပာၾကား ခဲ့ၾကသည္ ။


ကၽြန္းတေထာင္ေျမကိုထိန္းသိမ္းၾကစို႔ Save our thousand islands ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပသည့္အဆိုပါအခမ္း အနားသို႔ ေဒသအသီးသီးမွ လူငယ္မ်ား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား စုစုေပါင္း ၁၀၀ ခန႔္တက္ေ ရာက္ခဲ့ၾကသည္ ။


အဆိုပါအခမ္းအနားတက္ေရာက္ခဲ့သူ သၽွမ္းလူငယ္ လြယ္ခမ္းပန္က -“ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္လုပ္တယ္ဆိုတာက အက်ိဳး အျမတ္ရွိသလို တဖက္ကလည္း ထိခိုက္နစ္နာမွုဆိုတာလဲရွိပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ တစုတဖြဲ႕ တည္း အတြက္အက်ိဳး အျမတ္ရၿပီး ေတာ့ေဒသခံလူထုအမ်ား အျပားက ထိခိုက္နစ္နာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မတန္ပါဘူး။ အခုဆိုရင္သံလြင္ျမစ္ႀကီးဟာ သၽွမ္းျပည္လူ ထုပိုင္ျဖစ္တယ္။ အခု တစုတဖြဲ႕ကလာၿပီးအက်ိဳးအျမတ္လာ ထုတ္ယူသြားတယ္။ ထိခိုက္နစ္နာရမယ့္ ေဒသခံလူထုက မေျပာရဲ မဆိုရဲ မဆန႔္က်င္ရဲဘူးဆိုတာေတာ့မျဖစ္သင့္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔သၽွမ္းျပည္လူထုေတြ နိုးၾကားပါ ေလ့လာပါလို႔ေတာင္း ဆိုခ်င္ ပါတယ္။” - ဟုေျပာသည္ ။


ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ တြင္မူ “သံလြင္ျမစ္သည္ေရာင္းခ်ရန္မဟုတ္၊ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ မွု စီမံကိန္း ရပ္ ” - ဟူသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ၿပ သျခင္းအခမ္းအနားက်င္းပရာ လူအင္အား ၁၀၀ ခန႔္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ ။


သၽွမ္းစာေပယဥ္ေက်းမွုအဖြဲ႕မွ ဆရာမ နန္းႏြန္းမိုက ႐ုပ္ရွင္မွတ္တမ္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ရွင္းလင္း ျပသ ခဲ့ၿပီး သၽွမ္းျပည္အတြင္းတြင္းရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား အတြက္ လွုပ္ရွားမွု အဖြဲ႕မွ နန္းခမ္းေနာင့္က သံလြင္ျမစ္ေပၚတည္ေဆာက္ မည့္ေရကာတာမ်ားအေၾကာင္းရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့သည္ ။


အခမ္းအနားတက္ေရာက္သည့္ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြား၏ သမီးေတာ္ စဝ္ေဟမာ သိုက္ က “ သၽွမ္းျပည္နယ္ဟာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ နိုင္ငံအတြင္းမွာ ရွိပါ တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သၽွမ္းျပည္အေရးဟာ ျပည္ေထာင္စုအေရးျဖစ္ ပါ တယ္။ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္း သားအားလုံး သၽွမ္းျပည္ကိုကယ္တင္ ပါ။ ေနရပ္စြန႔္ခြါရသူေတြအတြက္လည္း အရမ္းကိုစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္။ တကယ္လို႔ သၽွမ္းျပည္ႀကီးေအးခ်မ္းၿပီဆိုရင္ ေနရပ္ကိုျပန္လာၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။” ဟု ေျပာသည္ ။


အဆိုပါ သံလြင္ျမစ္တြင္တည္ေဆာက္မည့္တာတမံစီမံကိန္းမ်ား ေၾကာင့္ သၽွမ္းျပည္၏ အဖိုးမျဖတ္နိုင္ေသာ ကၽြန္းတစ္ေထာင္ ေရလႊမ္းေတာ့မည္ ဟူသည့္ ႐ုပ္ရွင္မွတ္တမ္းျပသပြဲႏွင့္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအား ထိုင္းနိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္လည္း စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ ညေန ၆ နာရီမွ ၉ နာရီအထိ ဝပ္ပါေပါက္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္ ။


သၽွမ္းျပည္နယ္အား ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည့္ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တ႐ုတ္ ကုမၼဏီ၊ ထိုင္းကုမၼဏီႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ တို႔ ပူးေပါင္းကာ ေရကာတာ ၆ ခု (သၽွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ၄ ခုႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တြင္ ၁ ခု ကရင္ျပည္နယ္ တြင္ ၁ ခု) တည္ေဆာက္ၿပီး ေရအားလၽွပ္စစ္ မဂၢါဝပ္ေပါင္း ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ယူကာ ျပည္ပသို႔ ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္ ။


၄င္းတို႔မွာ ၁ – မိုင္းတုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တာ့ဆန္းေရကာတာေခၚ အထက္မိုင္း တုံေရ အား လၽွပ္စစ္စီမံကိန္း ( လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မွု ရ၁၀၀ မဂၢါဝပ္ ) ၂- ကြန္လုံၿမိဳ႕နယ္ ကြန္လုံေရတာကာ (လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္မွု ၁၄၀၀ မဂၢါဝပ္) ၃- တန႔္ယန္းၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ဖွ ေရကာတာ (လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္ လုပ္မွု ၁၂၀၀ မဂၢါဝပ္) ၄- မန္တုံၿမိဳ႕နယ္ မန႔္ေတာင္းေရကာတာ(လၽွပ္စစ္ဓါတ္ အား ထုတ္ လုပ္မွု ၂၀၀ မဂၢါဝပ္) ၅- ကယားျပည္နယ္ ရြာသစ္ေရကာတာ (လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္မွု ၄၀၀၀ မဂၢါဝပ္) ႏွင့္ ၆-ကရင္ျပည္နယ္ ဟတ္ႀကီးေရကာတာ (လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မွု ၁၃၆၀ မဂၢါဝပ္) တို႔ျဖစ္ ပါသည္ ။


သို႔ေသာ္ အဆိုပါလၽွပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ားအနက္ သၽွမ္းျပည္နယ္အစိုးရက ၃၀ မဂၢါဝပ္ကိုသာ စီမံခန႔္ခြင့္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္းလည္း ယခုလဆန္းပိုင္းက သၽွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြင္း အစိုးရဘက္မွ အတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ့သည္ ။


ဆက္ဖတ္ရန္


ဘုရားပုံေတာ္ေပါက္သစ္ပင္အား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္သူစည္ကား ပိုင္ရွင္မွ သာသနာ့ပိုင္ေျမအျဖစ္ လွူဒါန္းဘုရားဖူးမ်ား တေန႔တျခား မ်ားျပားလာေနသည့္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္အသြင္ရွိ ေၾကာင္လၽွာသီးပင္ တည္ရွိရာ ေျပာင္းၿခံကို သာ့သနာ့ပိုင္ေျမအျဖစ္ ၿခံပိုင္ရွင္က လွူဒါန္းလိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္ ။


“ ၿခံပိုင္ရွင္ ပါ့ယြန္းက သူၿခံ ၂ ဧက အက်ယ္ကို နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္သံဃာေတာ္အဖြဲ႕ကို လွူလိုက္ၿပီလို႔ ေျပာ ပါတယ္။ ဒီတသုတ္ေျပာင္းေတြယူၿပီးရင္ ထပ္ မစိုက္ပ်ိဳးေတာ့ဘူး။ သံဃာေတာ္အဖြဲ႕ အဲဒီၿခံမွာ ေစတီ တည္ၿပီးေတာ့ သာသနာ့ေျမအျဖစ္ ထားထားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေဘးနားကၿခံေတြလည္း လွူမယ္ ေျပာေနတယ္။ ၿခံရွင္ေတြရဲ့ဆႏၵအရပါ။ အတင္းအဓမၼမရွိပါဘူး” ဟု ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေရးအဖြဲ႕မွ ပါ့နန္းက ေျပာသည္ ။


၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ နမ့္စန္ၿမိဳ႕မွ ေက်ာင္းဒကာမ်ားႏွင့္အတူ လာေရာက္ေလ့လာေသာ သံဃာေတာ္ တပါးက-  “သာသနာ့ပိုင္ေျမအျဖစ္ လွူတယ္ဆိုတာေတာ့ အမြန္ျမတ္ဆုံး ဒါန တခုပါ။ သာဓုေခၚပါ တယ္။ အခု ဘုရားပုံေတာ္ထြက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ သစ္ပင္ႀကီးက အေနကဇာမတင္ရေသးတဲ့အတြက္ သစ္ပင္ႀကီးဘဲ ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ ႐ုပ္ပြါးေတာ္လိုသေဘာထားၿပီး လာလာကန္ေတာ့ရင္ေတာ့ အယူမွားသြားပါလိမ့္မယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာ ျမတ္စြာဘုရားက အထြဋ္ျမတ္ဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ ဘာနဲ႔မွ ႏွိုင္းယွဥ္လို႔မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ရင္ထဲမွာ၊ အာ႐ုံထဲမွာ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကို သတိမရဘဲနဲ႔ ဘုရားပုံေတာ္ ေတြ႕တိုင္း လက္အုပ္ခ်ီရွိခိုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လမ္းမွားေလၽွာက္မိမယ္။ ေနာင္လာေနာက္သားေတြ လည္း လမ္းမွားလိုက္ေလၽွာက္မိပါလိမ့္မယ္ ” - ဟု မိန႔္ေတာ္မူသည္ ။


အဆိုပါေျပာင္းဖူးၿခံမွာ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မုန႔္မြန္းအုပ္စု  နားဆြယ့္ရြာတြင္ တည္ရွိသည္။  နမ့္စန္-မိုးနဲ ကားလမ္းအေရွ႕ဘက္ ဟိုက္ဖတ္ရြာအထြက္လမ္း လမ္းႏွင့္တမိုင္ခန႔္အကြာတြင္ တည္ရွိသည္ ။


ဘုရားဖူးမ်ား တေန႔တျခား မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမၽွ တရက္လၽွင္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးသည့္ဆန္ ၁၀ တင္း ထက္မနည္း ကုန္ေၾကာင္း ေကၽြးေမြးေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္ ။


“နမ့္စန္ - မိုးနဲကားလမ္းကေနေတာင္ လွမ္းျမင္ရေတာ့ ခရီးသြားေတြက ဝင္လာၿပီးဖူးပါတယ္။ ၿခံ အနီး တဝိုက္ကရြာေတြကေန ခရီးသြားေတြကို ထမင္းဟင္းေကၽြးပါတယ္။ အစက သိပ္မကုန္ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း ဘုရားဖူးေတြမ်ားလာေတာ့ တရက္ကို ပၽွမ္းမၽွ ၁၀ တင္းေလာက္ ကုန္ပါတယ္” ဟု ပါ့နန္းက ေျပာသည္ ။


ေၾကာင္လၽွာသီးပင္မွ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ ေပၚလာသည္မွာ ဩဂုတ္လဆန္းပိုင္းကတည္းက ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္ ။


ဆက္ဖတ္ရန္


နမၼတူျမစ္ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေရလႊမ္းျခင္းခံရမည့္ သီေပါေဒသခံမ်ား ဆန႔္က်င္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္အထက္ရဲရြာ ေရကာတာႏွင့္ နမၼတူျမစ္ေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ အျခားေ လသာ ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ား အား ဆန႔္က်င္ေၾကာင္း သီေပါၿမိဳ႕နယ္ နားမေခၚအုပ္စု တာ့လုံရြာမွ ေဒသခံလူထုမ်ားက ဆႏၵသေဘာထားမ်ား ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္ ။

 တာ့လုံေဒသခံမ်ား ေရကာတာစီမံကိန္းႀကီးမ်ားအား ဆန႔္က်င္ကန႔္ကြက္ေနၾကပုံ( Shan Farmers)

“၂၄ နဲ႔ ၂၅ ရက္ေန႔က ၀မ့္တာ့လုံရြာမွာ သၽွမ္းေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ကြန္ယက္ကေန လူငယ္ေတြကို ေရကာတာ၊ ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဗဟုသုတေတြကိုလာၿပီးေဆြးေႏြးပို႔ခ်ေပးတယ္။ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာက်င္းပမယ့္ သၽွမ္းျပည္ေတာင္သူလယ္သမား မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲမွာလည္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးနိုင္ေအာင္ ဖလွယ္ၾကတယ္ေ ဆြးေႏြးၾကတယ္။” - ဟု ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးအမွုေဆာင္နန္းေလာဝ္ခမ္းက သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္အားေျပာျပသည္ ။


ေဆြးေႏြးမွု ၂ ရက္အၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္တြင္ သၽွမ္းေတာင္သူလယ္ သမားမ်ားကြန္ယက္သည္ တာ့လုံရြာ နားမေခၚအုပ္စုမွ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ နမၼတူျမစ္ေပၚေရကာတာတည္ေ ဆာက္ျခင္းႏွင့္ပ တ္သက္သည့္ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို ေကာက္ယူခဲ့ၾကသည္ ။


စီမံကိန္းေၾကာင့္ တာ့လုံရြာမွာ ေရလႊမ္းမည့္အထဲပါ၀င္ေနသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားမွာ  စီမံကိန္း ဆန႔္က်င္ေၾကာင္း သေဘာထားေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။


“ေတြ႕ဆုံပြဲ တက္ေရာက္သူ ၁၈၇ ဦးအနက္ ၁၈၃ ဦးမွာေရအား လၽွပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအားဆန႔္က်င္ခဲ့ၾကၿပီး က်န္ ၄ ဦး ဆႏၵမဲကေတာ့ပယ္မဲေပါ့ ” ဟု တာ့လုံလူငယ္စိုင္းစိုင္းကေျပာသည္ ။


ထိုသို႔ဆႏၵမဲေကာက္ယူမွုအၿပီး  ေတြ႕ဆုံပြဲတက္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ နမၼတူျမစ္ေပၚတည္ေဆာက္မည့္ ရဲရြာေရကာတာႏွင့္အတူ ေရကာတာသစ္ ၄ ခုတို႔အား ဆန႔္က်င္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္စကၠဴစာရြက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္ ။


“ဒီ စီမံကိန္းေတြက ပြင့္လင္းျမင္သာမွု မရွိဘူး။ ေနာက္ေဒသခံေတြ သေဘာမတူပဲ အတင္းအက်ပ္ စီစဥ္ေနတယ္။ စီမံကိန္းေဒသနားမွာလည္း မၾကာခဏ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနတယ္။ စီမံကိန္းေတြ ရပ္တန႔္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္” ဟု ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ တဦးကေျပာသည္ ။


အထက္ရဲရြာေရကာတာ စီမံကိန္းကို တ႐ုတ္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ ဂ်ပန္ ကုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္ကာ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။ ေရကာတာ မတည္ေဆာက္မီကတည္းက တာလုံရြာသားတို႔အား အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ညႇိႏွိုင္းတိုင္ပင္မွုမ်ား မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။


 ရြာသားမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းကို မလိုလားေၾက သာေၾကာင့္ ၿပီး ခဲ့ သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက တာလုံ ရြာသူ/ ရြာသားမ်ားမွ ေရကာတာေ ၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကရမည္ကို ဆန႔္က်င္ကန႔္ကြက္သည့္ လက္မွတ္ေရး ထိုးထားေသာ စာရြက္မွတ္တမ္းကို ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွတစ္ဆင့္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္ ။


နမၼတူ ( ဒု႒ဝတီ ) ေခၚ ျမစ္ငယ္ျမစ္ျမစ္ေပၚ ရွမ္းကုန္းျမင့္ ေဒသတြင္ အထက္ရဲရြာ ၊ အလယ္ရဲရြာ စသျဖင့္ ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္ထည္ ေဖာ္ေနၿပီး အမ်ားစုမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမွု မရွိကာ အင္အားအႀကီးဆုံး “၀” တပ္ဖြဲ႕မွ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ား တည္ေဆာက္မည့္ အထက္ရဲရြာ ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းမွ လၽွပ္စစ္မ်ားကို “၀” ေဒသသို႔ ေပးပို႔ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္ဟု သိရသည္ ။


ဆက္ဖတ္ရန္


တိုက္ပြဲအေျခအေနစိတ္မခ်ေသးသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္ကေလးမ်ား ေနရပ္ျပန္ေက်ာင္းမတက္ရဲေသးသၽွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္း ေတာ့ဆန္ေက်းရြာတြင္ စာသင္ေက်ာင္းျပန္ ဖြင့္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္းတိုက္ပြဲအေျခအေန စိတ္မခ်ေသးေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမွုျဖင့္ ေဒသခံကေလးမ်ားေနရပ္သို႔မျပန္ပဲ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ေပၚ တြင္သာ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားေနၾကသည္ ။

 ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ က်ားငါးေကာင္ေဆးတိုက္တြင္ ခိုလွုံေနထိုင္ကာ ပညာသင္ၾကားေနရဆဲျဖစ္ေသာ စစ္ေဘးေရွာင္ ေက်ာင္းသားေလးမ်ား ( Photo: Yord Ngun)  
လက္ရွိတြင္ အလွူရွင္မ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မွုျဖင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ရွိ ေအာင္ဆု ပန္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတိုက္၊ က်ားငါးေကာင္တိုင္းရင္းေဆး တိုက္ႏွင့္  ေမတၱာ အိုးေဝ အေဆာင္တို႔တြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ ကေလး ၃၀၀ နီးပါး ပညာသင္ယူေနၾကဆဲျဖစ္သည္ ။


ေတာ့ဆန္ေက်းရြာတြင္ ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္နိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာက္မဲလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက တပ္ မေတာ္အပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းမွုမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားက တိုုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ ပြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ေက်ာက္မဲ ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းထြန္းဉာဏ္ ကေျပာသည္ ။


" လူေတြက သိပ္မယုံၾကဘူး စစ္ပြဲျပန္ျဖစ္ရင္ ထြက္ေျပးရမွာကိုဘဲ စိုးရိမ္ေနၾက တယ္ ။ ခု ေတာ့ဆန္ရြာမွာ ေက်ာင္းသား ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ေလာက္ေတာ့ေက်ာင္းျပန္တက္ေနၾကတယ္။ က်န္တာေတာ့မျပန္ရဲေသးဘူး" ဟု ဆိုသည္ ။


ေမတၱာအိုးေဝမွ သခၤ်ာဘာသာရပ္ သင္ျပေနေသာ ဆရာ မိုင္းအိုက္ထြန္းက လည္း ေဒသစြန႔္ခြာကာ ပညာသင္ၾကားေနရေသာ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားသည္ တိုက္ပြဲႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရေသာအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္ ဒဏ္ရာရ ထားသူမ်ားလည္းျဖစ္ၿပီး ေနရပ္ရင္းေဒသရွိ ေက်ာင္းေတြမွာသာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ျပန္ရဖို႔ ေမၽွာ္လင့္ေနၾကေၾကာင္းေျပာသည္ ။


လက္ရွိတြင္ အဆိုုပါ စစ္ေဘးေရွာင္ ကေလးမ်ားအတြက္ စာေရးကိရိယာမ်ား လိုုအပ္ေနသည္ဟု အကူ အညီေပး ေနသည့္အဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္ ။


သၽွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အစိုးရ တပ္မေတာ္၊ သၽွမ္း ျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ သၽွမ္းျပည္ တပ္ မေတာ္(RCSS/SSA)၊  တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္ မ ေတာ္(TNLA) တို႔ အၾကား တိုက္ပြဲ မ်ားျဖစ္ ပြားခဲ့သည္ ။


ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၆  ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္သို႔ စစ္ေဘးေရွာင္ မ်ား ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္သို႔  ေရာက္ရွိလာစဥ္ကတည္းကစၿပီး ယေန႔တိုင္ ေနရပ္မျပန္နိုင္ ခဲ့ၾကေသးျခင္းျဖစ္သည္ ။


ဆက္ဖတ္ရန္


၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံေထာက္ခံျခင္းလွုပ္ရွားမွု Taunggyi Freedom Rider အဖြဲ႕ ေတာင္ႀကီးမွပင္လုံသို႔ စက္ဘီးစီးလွုပ္ရွားမွုျပဳသၽွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွ Taunggyi Freedom Rider စက္ဘီးစီး အဖြဲ႕သည္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ညီလာခံ ေထာက္ခံျခင္း အထိမ္း အမွတ္ အျဖစ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွ ပင္လုံၿမိဳ႕ စက္ဘီးစီးလွုပ္ရွား မွုျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္ ။

 ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွ ပင္လုံၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိသည့္ Taunggyi Freedom Rider လွုပ္ရွားမွု

စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ မနက္ ၆ နာရီတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွ စထြက္သည့္ အင္ အား ၁၀၀ ခန႔္ အဆိုပါ စက္ဘီးစီးအဖြဲ႕သည္ ပင္လုံၿမိဳ႕သို႔ ညေန ၃ နာရီ ခန႔္ တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ပင္လုံၿမိဳ႕ခံ ၂၀ ေက်ာ္ကလည္း စက္ဘီးျဖင့္ လြယ္လင္ၿမိဳ႕ သို႔ သြားေရာက္ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္ ။


စက္ဘီးစီးအဖြဲ႕ဝင္ကိုေက်ာ္ေက်ာ္က - က်ေနာ္မန္းတေလးကေန လာပါ တယ္။ ေတာင္ႀကီးအဖြဲ႕နဲ႔ လိုက္ၿပီး ပင္လုံကိုလာဖို႔ပါ။ မိုင္ေပါင္း ၆၀ ေဝး တဲ့ ေတာင္ အတက္အဆင္းလမ္းခရီးမွာ စက္ဘီးစီးတာ က်ေနာ့္အတြက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးအတြက္လည္းေကာင္းတယ္။ မိတ္ေဆြေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ေလ့လာနို င္တယ္။ ေတာင္ႀကီးကိုေက်ာ္ၿပီး ဒီဘက္ကို တခါမွ မေရာက္ဖူးဘူး- ဟု ေျပာသည္ ။


အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ ပင္လုံၿမိဳ႕ ေနာင္ကြတ္ေက်ာင္း တိုက္တြင္ သံဃာေတာ္မ်ား အား မနက္ဆြမ္းကပ္လွူၿပီး ပင္လုံေက်ာက္တိုင္ ၀င္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအမွတ္အသားေက်ာက္တိုင္ႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္အလံကို အေလးျပဳကာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သို႔ နံနက္ ၈ နာရီခြဲခန႔္၌ စက္ဘီးစီး ျပန္ လည္ထြက္ခြာ သြားခဲ့ပါသည္ ။


ပင္လုံႏွင့္လြယ္လင္ၾကားရွိ ကြန္ဗ်ဴတာတကၠသိုလ္(ပင္လုံ)တြင္လည္း ခ်ယ္ရီပင္ အပင္ ၁၀၀ စိုက္ပ်ိဳး ခဲ့ၾကေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္ ။


ပင္လုံၿမိဳ႕သည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၆၀ ခန႔္ အကြာတြင္ တည္ရွိသည္။ အဆိုပါ ေတာင္ႀကီးဖရီးဒမ္းရိုက္တာ စက္ဘီးစီးအဖြဲ႕အတြက္ ပင္လုံခရီးစဥ္မွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ခရီးေဝး စက္ဘီးစီးလွုပ္ရွားမွု ျဖစ္ပါသည္ ။


ဆက္ဖတ္ရန္


Shan Studies Center သၽွမ္းသုေတသနစင္တာဖြင့္ပြဲ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပShan Studies Center သၽွမ္းသုေတသနစင္တာဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို သၽွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ သၽွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွုအသင္း႐ုံးတြင္ က်င္းပခဲ့သည္ ။


စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ယေန႔က်င္းပသည့္ Shan Studies Center သၽွမ္းသုေတသနစင္တာဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔  Shan Studies Center ဒါရိုက္တာဆရာစိုင္းခမ္းမိန္း၊  သၽွမ္းသမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာစိုင္းဆန္အိုက္၊ သၽွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ သဘာ၀ႏွင့္သယံဇာတ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္ တို႔ပါတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ ။


ဖြင့္ပြဲသို႔ သၽွမ္းဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ား၊ စာေပယဥ္ေက်းမွုအဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသူမ်ား၊ နမ့္ခုံးပရဟိတအသင္း၊ သၽွမ္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား ရပ္နီးရပ္ေဝးမွဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား စုစုေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
Shan Studies Center ဒါရိုက္တာဆရာစိုင္းခမ္းမိန္းက - “ ကမၻာအရပ္ရပ္မွာရွိေနတဲ့ သၽွမ္းမ်ိဳးႏြယ္ကို သိေစခ်င္တယ္။ သၽွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာ သၽွမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသုေတသန စင္တာရွိၿပီဆို တာသိေစခ်င္တယ္။ လာၿပီးေတာ့လက္တြဲေစခ်င္တယ္။ ဖိတ္ေခၚခ်င္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ဆီကေနေတာ့ တႏွစ္ကို ၂ ႀကိမ္ သၽွမ္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့သုေတသနျပဳမွု နယူးစ္လက္ထာ ကို အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ထုတ္ေဝမယ္။  သၽွမ္းအေၾကာင္းကမၻာကေလ့လာနိုင္ေအာင္လို႔ပါ ” ဟု သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္အားေျပာသည္ ။


ထို႔အျပင္ သၽွမ္းသုေတသနစင္တာမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ဆယ္မီနာ မ်ားက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စာအုပ္မ်ားပါထုတ္ေဝသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္ ။


“ က်ေနာ္တို႔လုပ္ေနတာေတြအေပၚ ေဝဖန္အႀကံျပဳမွုေတြျပဳလာေပးပါလို႔ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ သုေတသနျပဳမွု ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေရးအတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ သၽွမ္းအေၾကာင္းစုံစုံလင္လင္ ပါေစခ်င္လို႔ပါ ” ဟု ဆရာစိုင္းခမ္းမိန္းက ဆက္ေျပာသည္။
ျဒပ္ရွိ ၊ ျဒပ္မဲ့ ယဥ္ေက်းမွုအေမြအႏွစ္ ၊ သၽွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုသမိုင္းမ်ားအား စုေပါင္းေဖၚထုတ္ရန္ ၿဗိတိန္နိုင္ငံ ေအာက္စဖို႔စ္ ဗုဒၶဝိဟာရ ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာခမ္းမိုင္ ဓမၼသာမိ အမွူးျပဳ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ မတ္ ၂၆ မွ ၂၇ အထိ အစည္းအေဝးက်င္းပကာ သၽွမ္းေရးရာသုေတသနစင္တာ  ဖြဲ႕စည္းလိုက္ သည္   ။


သၽွမ္းေရးရာသုေတသနစင္တာ အား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၊ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ ၌ ႐ုံးစိုက္သည္။ စင္တာ တြင္ နာယက အဖြဲ႕ ၊ ဥကၠဌ ၊ ဒါရိုက္တာ ၊ အတြင္းေရးမွူး အျပင္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ တခုလည္း ဖြဲ႕စည္းထား သည္ဟု ဆိုသည္ ။


ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ၁၅ ဦးတြင္ – ေဒါက္တာခမ္းမိုင္ ဓမၼသာမိ ၊ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ စဝ္သုခမ္း ၊ က်ိဳင္းတုံ ဟိုခုံေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ ေဇာတိက ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ေတာင္ေပါက္ ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၲ မုနိႏၵ တို႔ဦးေဆာင္ပါသည္။
ဒါရိုက္တာမွာ ဆရာစိုင္းခမ္းမိန္း ၊ ဒုဒါရိုက္တာမွာ ေဒါက္တာ စိုင္းေအာင္ဆန္း ၊ အေထြေထြ အတြင္းေရး မွူးမွာ ဘဒၵႏၲ ဝိစိတၱ ေတာင္ေပါက္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ တို႔ျဖစ္သည္ ။


နာယက အဖြဲ႕တြင္ လြယ္လင္ၿမိဳ႕ ဓါတ္ေတာ္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ ပညာနႏၵ ၊ သၽွမ္းစာေပ ပညာ ရွင္ ျမန္မာ့သမိုင္းသုေတသန ဒု ဥကၠဌ (ၿငိမ္း) ေဒါက္တာ စိုင္းေအာင္ထြန္း ၊ သၽွမ္းစာေပပညာ ရွင္ႀကီး ဆရာ လုင္းတန္းေကး ၊ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕ မွ ေဒါက္တာ စိုင္းလုံးေက်ာက္ဆမ္တို႔ပါဝင္သည္ ။

ဆက္ဖတ္ရန္


 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates