အစိုးရသစ္ ႏွင့္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ေတြ႕ဆုံမွု ယုံၾကည္မွုတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ RCSS ေျပာနိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ သၽွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ ေတြ႕ဆုံျခင္း သည္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရသစ္ႏွင့္ပထမဆုံးအႀကိမ္ေတြ႕ဆုံမွုျဖစ္ၿပီး ယုံၾကည္မွု တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ဟုလည္းဆိုနိုင္ေၾကာင္း RCSS ကေျပာဆိုသည္။


စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန  NRPC  ၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


“ ဒီေတြ႕ဆုံမွုဟာ အစိုးရသစ္လက္ထပ္မွာ ပထမဆုံးေတြ႕ဆုံမွုျဖစ္ၿပီး ယုံၾကည္မွု တည္ေဆာက္ၾကတယ္၊ နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ခါမွာေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ ဖ်က္ေရးကိုေတာ့ အဓိကထား ေဆြးေႏြးတယ္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးမွာဆိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္လာေစခ်င္တယ္” ဟု (RCSS/SSA) မွ  ဒုတိယ ဗိိုလ္မွူးႀကီး စိုင္းမိဏ္းကေျပာသည္။


ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ နားလည္မွု ႏွင့္ ယုံၾကည္မွု တည္ေဆာက္ေရး ၊ တိုင္းရင္းသားနယ္ေၿမ ေဒသ မ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။


စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က သၽွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦးသည္  နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၊ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕  အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC)  ဒုတိယ ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ   ႏွင့္ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တို႔အား ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


“တပ္မေတာ္ ဘက္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သြားေဆြးေႏြးတာက  ႏွစ္ဘက္ နားလည္မွုေတြနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ဘက္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ေနတာေတြ ၊ တပ္မေတာ္ဘက္က  ေျပာဆိုလာတာေတြ ရွိတယ္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ရင္  ျပည္သူေတြ မထိခိုက္ေအာင္  ႏွစ္ဘက္ အေလၽွာ့အတင္းေလးေတြ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္ ၊ အေလၽွာ့အတင္းနဲ႔ ပတ္က္ၿပီး  ထိခိုက္မွု မရွိေအာင္ က်ေနာ္တို႔ဘက္က ျပန္ေတာင္းဆိုတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဆက္ဆံေရး႐ုံးနဲ႔ မၾကာခဏ ဆက္သြယ္ဖို႔ ၊ သြားလာလွုပ္ရွားမယ္ဆိုရင္အေၾကာင္းၾကားဖို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးတယ္။ေနာက္ၿပီးေတာ့ တိုက္ပြဲေတြ မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ ။ က်ေနာ္တို႔ ဒါေတြ ေဆြးေႏြးတယ္”ဟု ဒုတိယ ဗိုလ္မွူးႀကီး စိုင္းမိဏ္း ကေျပာသည္။


သၽွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) သည္ တစ္နိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွု ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုး ထားေသာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ပါသည္။
 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates