စစ္တမ္းရလဒ္ ၈၀% ေက်ာ္က သၽွမ္းအဖြဲ႕အစည္းအားလုံးတစုတစည္းတည္းရွိေစခ်င္သၽွမ္းပါတီမ်ား ပူးေပါင္းၾကေစလိုေၾကာင္း၊ သၽွမ္းလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကိုလည္းပူးေပါင္း ၾက ေစလိုေၾကာင္း လူထုဆႏၵ သေဘာ ထားေကာက္ခံရာ၌ သၽွမ္းျပည္သားမ်ားက ေျဖၾကား ခဲ့ၾကသည္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယုံၾကည္မွုတည္ေဆာက္ ျခင္း Trust Building for Peace  ေဆြးေႏြးပြဲမွ သိရွိရပါသည္။


“က်ေနာ္တို႔ေမၽွာ္လင့္ထားတဲ့အတိုင္း အေျဖကကြက္တိထြက္လာတာ ေတာ္ေတာ္အံ့ဩစရာ ေကာင္း ပါတယ္။ ဒီအတြက္ရလဒ္ က စည္းလုံးညီညြတ္မွုအတြက္ အုဋ္ျမစ္ခ်နိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္တယ္ဗ်ာ။ ပူးေပါင္းမွုကိုလိုလားတဲ့အေၾကာင္း စစ္တမ္းဆင္းေကာက္တဲ့ကာလ ကတည္းက လူထုက ေျပာၾကတယ္။ ေနာက္တခု စစ္တမ္းထဲကအေျဖနဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတက္ ေရာက္ သူေတြရဲ့အေျဖေတြက လုံး၀ တူေနတာေတြ႕ရတယ္ ” ဟု စစ္တမ္းကူညီေကာက္ေပးသူ လူငယ္  တဦးက ေျပာပါသည္။
alt                          Trust Building for Peace ေဆြးေႏြးပြဲ(Photo: NVS facebook)

အဆိုပါစစ္တမ္းတြင္ ေမးခြန္း အခ်က္ ၅၀ ပါဝင္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၉ ၿမိဳ႕နယ္ကိုစစ္တမ္း ေကာက္ ယူရာ ေျဖၾကားသူေပါင္း ၂၅၅၀ ဦးရွိၿပီး ထိုင္းနိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္၊ ဘန္ေကာက္မွ ၁၉ ဦး စုစုေပါင္း ေျဖဆိုသူ ၂၅၆၉ ဦးရွိပါသည္။

စစ္တမ္းတြင္ (၁) နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏အခန္းက႑ (၂) သၽွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အခန္းက႑ (၃)လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏အခန္းက႑ (၄)မူးယစ္ေဆးဝါး (၅) သၽွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဆက္လက္ရပ္တည္သြားနိုင္ရန္ (၆) သယံဇာတ ႏွင့္သဘာ၀ပတ္ ဝန္း က်င္ ဟူသည့္ေခါင္းစဥ္ႀကီးမ်ားေအာက္၌ ေမးခြန္းေပါင္း ၅၀ ကိုေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအနက္ လူထုစိတ္ဝင္စားမွုအရွိဆုံး ေမးခြန္းမ်ား၏အေျဖမွာ-(၁)ျဖစ္သင့္သည့္ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ဖြဲ႕စည္းပုံသည္ - တျပည္ေထာင္ ၉ %၊ ဖက္ဒရယ္ ၈၇ %၊ မေၿဖ ၄% ၊ (၂)သၽွမ္းပါတီ သုံးခု ျပန္လည္ပူးေပါင္းေရးမပူးေပါင္းေရးအတြက္ - ပူးေပါင္းသင့္ ၉၇%၊ မပူးေပါင္းသင့္ ၁%၊ မေၿဖ ၂% ၊ (၃) သၽွမ္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အားလုံး တဖြဲ႕တည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္း ရန္ သင့္ မသင့္ - ပူးေပါင္းသင့္ ၈၈ % ၊ မပူးေပါင္းသင့္ ၁% ၊ မေၿဖ ၁၁%  ဟူ၍ျဖစ္ ေၾကာင္း အဆိုပါလူငယ္ က ဆက္လက္ေျပာျပသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပသၽွမ္းအဖြဲ႕အစည္း၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းတို႔ မွ “ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယုံၾကည္မွုတည္ေဆာက္ျခင္း” အမည္ရ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမွုမွာ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ ယခုပထမ ဆုံးအႀကိမ္ တရားဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

“ဒီတႀကိမ္ ေအာင္ျမင္ သြားလို႔ ေနာက္တဆင့္အေနနဲ႔ ရွမ္းျပည္တဝွမ္းလုံးမွာ ရွိတဲ့တိုင္းရင္း သားအားလုံးပါဝင္လာတဲ့ အဆင့္ျဖစ္ေအာင္ဆက္လုပ္သြား ဖို႔ရွိတယ္။ အဓိကကေတာ့ ျပည္ တြင္းပဋိပကၡေတြ ေလ်ာ့က်ဖို႔   အားလုံးဝိုင္း ဝန္း လက္တြဲႀကိဳးပမ္းဖို႔လိုအပ္တယ္” SNLD ရွမ္းတိုင္းရင္းသား မ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ခြန္ထြန္းဦးကေျပာပါသည္။

အဆိုပါပြဲမ်ိဳး မ်ားမ်ားရွိသင့္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ေနာင္အႀကိမ္မ်ား ထပ္မံရွိပါကကူညီေထာက္ခံ မွုေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ ဒု ဥကၠဌ ဦးေအာင္မင္း ကေဆြးေႏြးပြဲ၌ မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
 
© 2012 All Rights Reserved | Asean Celebrity | Fonts @ AtFonts | Free Templates